Статья 34 конституции украины: Ст. 34 Конституция Украины Конституция Украины Статья 34 Комментарий

Статья 34 конституции украины: Ст. 34 Конституция Украины Конституция Украины Статья 34 Комментарий

Содержание

Стаття 34.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}

Аналізуйте судовий акт: Портнов наступає! Поширення персональних даних з метою розголошення інформації про порушення прав і свобод Є ЗАКОННИМ (Київський апеляційний суд у справі № 757/15585/20-ц від 14.

12.2020 р.)

 Конституцією України визначено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір (ст. 34 Конституції України)

Однак ,це право не є абсолютним. Частина третя вказаної статті Основного закону визначає, що здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Впевнений, кожен із читачів погодиться з тим, що відчувати стеження за собою, моніторинг твоїх професійних та/або професійних зв’язків є щонайменше неприємно.

Звісно, що особа, яка виявила таке стеження вдасться до заходів спрямованих на припинення такого спостереження різними способами – один наб’є писок «шпигуну», другий звернеться до правоохоронного органу, а інший зробить щось нестандартне, як це зробив адвокат Андрій Портнов.

Сподіваюсь, що рішення, яке пропонується до уваги, стане яскравим прикладом «грантожерцям» як не треба робити.

У даній справі працівник Радіо «Свобода» звернувся до суду із позовом про захист права на приватність, зобов`язання вилучити персональні дані особи та відшкодування моральної шкоди мотивуючи його тим, що на телеграм-каналі PortnovUA власником якого є адвокат Портнов Андрій Володимирович без його згоди, було розміщено пост з персональними даними позивача, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, номерний знак автомобіля, який належить йому на праві власності, адреса місця проживання та дані реєстраційного номеру облікової картки платника податків і конфіденційна інформація без його згоди стала відома широкому загалу людей, у тому числі тим, які можуть ставитися негативно до журналістів і працівників програми Радіо Свобода «Схеми» та до нього, оскільки він там працює водієм.

Згідно позиції відповідача розповсюдження вказаної інформації він вчинив виявивши незаконне стеження, ним було зафіксовано державний номерний знак автомобіля, який був залучений до незаконної діяльності та з`ясовано, що незаконне спостереження за допомогою технічних засобів здійснювалося на замовлення програми Радіо Свобода «Схеми», де позивач працює водієм.

З метою забезпечення реалізації його конституційного права на захист від втручання в особисте життя та для утримання журналістів, працівників та учасників знімальної групи програми «Схеми» Радіо Свобода від вчинення противоправних дій щодо збирання, зберігання конфіденційної інформації про особисте життя і професійну адвокатську діяльність, він в телеграм-каналі розмістив інформацію про водія програми Радіо Свобода «Схеми», що відповідає положенням ст. 29 Закону України «Про інформацію» та практиці Європейського суду з прав людини.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив та стягнув з позивача витрати на професійну правову допомогу в сумі 52 500 грн.

На вказане рішення представником позивача було подано апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд залишив без задоволення, а рішення районного суду – без зміни.

Приймаючи таке рішення апеляційний суд послався на те, що спостереження за особою може здійснюватися за наявності відповідних підстав в порядку, визначеному Главою 21 КПК України або Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», що ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Окрім цього згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно матеріалів справи відповідач є громадянином України, займається бізнесом, професійною адвокатською діяльністю, він не є публічним діячем, не займає будь-які політичні чи державні посади, а отже, незаконне стеження, збирання інформації стосовно нього про його особисте життя, зустрічі з друзями та бізнес-партнерами, автомобілі, на яких він пересувається, заважає йому працювати, підриває його авторитет і завдає шкоди честі та репутації серед частини суспільства, а також професійного та ділового співтовариства, оскільки такі дії істотно порушують звичайний уклад життя та змушують вживати додаткових заходів безпеки, що негативно відображається на повсякденному ритмі життя та створює значні перешкоди у здійсненні професійної діяльності, що істотно порушує його права.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Колегія суддів погоджується із висновком про те, що збирання, зберігання інформації та стеження за відповідачем, без наявності його згоди, призводить до порушення принципу конфіденційності роботи адвоката.

Водночас статтею 29 Закону України «Про інформацію» передбачено, що інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов`язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Таким чином відповідач в належному йому телеграм-каналі поширив інформацію з обмеженим доступом, а саме персональні дані позивача із дотриманням принципу розумності, добросовісності і справедливості, відповідно до ст. 29 Закону України «Про інформацію», оскільки поширення персональних даних позивача було суспільно необхідним і здійснено відповідачем з метою протидії порушенню його конституційного права на втручання в особисте життя.

25 статей Конституции Украины, нарушение которых допустил Президент Украины Зеленский Електронні петиції — Офіційне інтернет-представництво Президента України

Статьёй 102 Конституции Украины установлено, что:
— Президент Украины является Гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Из украинских СМИ:
— Страна.ua. В День Конституции политолог перечислил 25 статей Основного закона, нарушение которых допустил Зеленский;

«Статья 90 – Зеленский без оснований распустил Раду

Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

21 мая 2019 года в день своей инаугурации Зеленский решил, что в Раде нет коалиции, и распустил парламент. Чем нарушил вышеуказанную статью Основного закона.

По мнению юристов, на конец мая прошлого года не было оснований говорить о развале коалиции.

Конституционный суд, однако, не посчитал действия президента нарушающими Основной закон. В то же время, как пишет политолог, Зеленский на волне популизма и больших ожиданий общества незаконно смог провести в Раду так называемое «монобольшинство» — огромную фракцию, состоящую из артистов, домохозяек, жен бизнесменов и даже фигурантов уголовных дел.

Статья 49 – Зеленский допустил нарушение прав граждан на охрану здоровья

Президент подписал закон, отменяющий ответственность за некачественную вакцинацию (№ 5247), который вопреки Конституции Украины отменяет любую ответственность за некачественную вакцину и применение ее медиками.

Кроме того, он как гарант Основного закона не пресек нарушение прав граждан, совершаемое в связи с внедрением антиконституционной медицинской реформы.

«Задуманная властью реформа здравоохранения закономерно отвергается большинством профессионалов… Медицинская реформа уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание… И вопрос о том, кто будет нести ответственность за развал отечественной системы здравоохранения и смерти украинцев, по-прежнему останется открытым», — считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Новых законов, которые нивелировали бы действие медреформы, Зеленский не вносил.

Статья 10 – Зеленский допустил нарушение прав нацменьшинств

Часть 3 статьи 10 Конституции гласит: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков нацменьшинств Украины». С внедрением закона «О языке» это право грубо нарушается, однако Зеленский как гарант Конституции так и не разработал законопроект о защите языковых прав меньшинств, обещанный им еще в феврале 2021 года.

На это указывают не только украинские правозащитники, но и Венецианская комиссия и Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине вновь призывает Верховную Раду Украины разработать закон о защите меньшинств и, в частности их языковых прав, без неоправданных задержек и в тесных консультациях с гендерно сбалансированным представительством национальных меньшинств», — говорится в документе.

Статья 13 – Зеленский незаконно разрешил продавать землю

Статья 13 Конституции гласит: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа».

Команда президента пришла к власти под лозунгами открытия рынка земли, однако уверяла: землю можно будет продавать иностранцам только в случае, если это одобрят граждане на всеукраинском референдуме. Закон о так называемом обороте земель приняли без референдума с грубым нарушением Конституции. Тем не менее, Зеленский его подписал.

Статья 106 – Зеленский незаконно установил контроль за НАБУ и ГБР

Своим указом Зеленский уволил директора бюро Романа Трубу – его место заняла нардеп от «Слуги народа» Ирина Венедиктова. Статья 106 Конституции Украины четко прописывает полномочия Зеленского, в которых ни слова – об увольнении и назначении директора Госбюро расследований.

Верховный суд (опять суд) легализовал увольнение Трубы, не признав его противоправным.

Также Кабмин по указке Зеленского разработал законопроект, с помощью которого в обход процедуры можно будет уволить неугодного президенту главу НАБУ Артема Сытника.

В начале 2021 года депутаты президентской политсилы попытались расширить полномочия президента в части возможности таких назначений и увольнений, внеся в Раду инициативу № 1014. Согласно данному законопроекту, Зеленский также наделялся правом создавать некие регуляторные органы.

Статьей 106 Конституции также не предусмотрено, чтобы президент раздавал прямые поручения членам СБУ (звонки по поводу «этих чертов»). Такие действия президента могут привести к концентрации в его руках власти и к нивелированию гарантий, прав и свобод человека и гражданина.

Статьи 6, 49 и др. – Зеленский незаконно уволил главу КСУ

Еще один эпизод превышения полномочий Зеленским – подписание указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого после решения судей об отмене декларирования. В КСУ подчеркнули, что президент нарушил целых 8 статей Конституции: в частности статью 6 о разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также статью 149, гарантирующую судьям КСУ независимость и неприкосновенность.

Но на этом Зеленский не остановился и внес в Верховную Раду законопроект, нарушающий все те же нормы. Он предложил прекратить полномочия всех судей Конституционного суда и отменить изменения в закон «О предотвращении коррупции».

Статьи 34, 62 и др. – Зеленский незаконно закрыл три телеканала

Превысил свои полномочия президент и в начале февраля 2021 года, когда ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против народного депутата Украины, члена политсовета совета партии ОПЗЖ Тараса Козака, а также заблокировал работу трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Правозащитники называют это решение политически мотивированными преследованием и наступлением на демократию.

В статье 62 Основного закона подчеркивается, что виноватость лица в совершении преступления возникает лишь при наличии вины, которая должным образом доказана в судебном порядке. Обвинение не может основываться на предположениях.

Согласно статье 34 КУ, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать и распространять информацию. Ограничение этих прав возможно законом лишь в интересах нацбезопасности и территориальной целостности, защиты репутации и прав других людей. Юридически не доказано, что «112 Украина», NewsOne и ZIK распространяли информацию, как-либо угрожающую территориальной целостности. А значит, прав у Зеленского на запрет их деятельности не было.

Статья 107 – Зеленский превратил СНБО в карательный орган

Согласно статье 107 Конституции Украины, СНБО – это координационный орган по вопросам нацбезопасности и обороны при президенте. Он только контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их и не наделен функцией досудебного следствия. Зеленский сделал его квазисудебным органом, который дает правовую оценку доказательствам или фактам. Этим он фактически расширил не только полномочия Совета нацбезопасности, но и собственные.

Как заявлял сам президент, формат СНБО позволяет принимать важные для государства решения не единолично. Таким образом у президента оказывается больше полномочий, а при этом ответственность за принятые им решения несет не только он сам.

Ссылаясь на норму Конституции о том, что компетенция и функции СНБО определяются законом, Совет теоретически можно наделить любыми правами, и его действия не удастся обжаловать, ведь это даже не юридическое лицо публичного права.

Статьи 19,24, 106 и др. – Зеленский незаконно инициировал призыв резервистов «в особый период»

Речь о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета».

Инициатива Зеленского о повторном призыве резервистов без мобилизации почти год лежала в парламенте и была нещадно раскритикована юристами. В Главном научно-экспертном управлении ВР подчеркнули, что норма о неоднократном призыве тех, кто уже отслужил соответствующие сроки, противоречит Конституции, а отсутствие четких формулировок и определенных законом оснований проведения такого призыва может негативно отразиться на принципах социальной справедливости, правах и свободах резервистов. Речь идет об антиконституционной дискриминации в отношении определенных категорий людей.

Получение Зеленским права отправить любого резервиста в войска в обход мобилизации только лишь своим указом тоже может быть квалифицировано как превышение президентом своих полномочий.

Несмотря на такие замечания, Рада приняла закон, а президент его подписал.

Статья 4 – Зеленский хочет установить в Украине двойное гражданство

Несмотря на то, что в статье 4 Конституции указано: «В Украине существует только одно гражданство», Зеленский внес как неотложный законопроект № 2590 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства». Законопроект предусматривает возможность узаконить не только двойное, но и тройное гражданство.

Статьи 22, 24 – Зеленский заложил в законопроекте об олигархах сужение прав человека

Инициатива противоречит сразу восьми статьям Основного закона. В частности, речь о дискриминационных положениях, ограничивающих украинских граждан в правах, исходя из их имущественного положения (статья 24 Конституции). Помимо этого, его положения противоречат части 3 статьи 22 Конституции о недопустимости сужения содержания и объема существующих прав и свобод новыми законодательными инициативами – включая право распоряжения своей собственностью.

Статья 125 – Зеленский незаконно инициировал ликвидацию киевского Окружного суда

Президент инициировал неотложную ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся в парламент соответствующих проект закона.

В соответствии со статьей 125 Конституции Украины, «суд образуется, реорганизовывается и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия». Однако на сайте Высшего совета правосудия не находим никакой информации о таких консультациях. Если парламент проголосует за закон, его можно будет оспаривать как неконституционный.

Статьи 21, 22, 28, 29, 32, 33, 64 и др. – Зеленский одобрил внедрение карантинных ограничений

Зеленский неоднократно хвастался, что правительства Гончарука и Шмыгаля – это его правительства, которым он доверяет и членов которых он фактически собеседовал. Поскольку президент превысил свои полномочия, раздавая указания Кабинету министров, он несет политическую ответственность и за его неконституционные действия.

Таковыми КСУ признал карантинные ограничения, внедренные Кабмином постановлением 392. Они ограничивают право на свободу передвижения (дискриминационно в отношении определенных категорий людей, в частности к лицам преклонного возраста), право покидать территорию Украины, право на мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на доступ к медицинской помощи.

Статья 1 и множество др. – Зеленский допустил антисоциальную политику

В статье 1 Конституции указано, что Украина – это социальное государство. Сложно пересчитать, какое количество раз за два года эта норма была нарушена и Кабмином, и Верховной Радой – в том числе по инициативе Зеленского.

В «социальной» политике Украины в первую очередь учитываются не желания народа, а требования МВФ для получения новых кредитных траншей. Тарифы за два года выросли по всем направлениям в среднем на треть, субсидии урезаны.

Кроме того, практически полностью отсутствует финансовая поддержка предпринимателей во время пандемии. Происходят задержки с индексацией пенсий.

Инициативы пропрезидентской партии в Верховной Раде, вопреки статьи 1 Конституции, связаны с ужесточением налогового законодательства, давлением на частных предпринимателей. Одним из последних законопроектов предлагается ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц. А это является антиконституционным сужением существующих прав граждан.

Отсутствием реакции на такие антисоциальные действия своей команды президент фактически становится соучастником нарушения прав граждан».

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который, согласно статьи 102 Конституции Украины, является Гарантом Конституции Украины:

1.ОБЕСПЕЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ нарушенных статей Конституции Украины, конституционных и законных прав и свобод граждан Украины

Право особи на доступ до інформації, гарантоване ст. 34 Конституції, не є абсолютним, — КСУ

Відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

Перший сенат Конституційного Суду України ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича, яким визнав положення другого речення ч. 4 ст. 42 Закону України «Про Конституційний Суд України» (далі — Закон) такими, що відповідають Конституції України (є конституційними).


Маєте Телеграм? Два кліки — і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!

Читайте також: «У КСУ перейшли до закритої частини засідання у справі за конституційним поданням ВС».

Про це повідомляє Відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

У своєму клопотанні Плескач В.Ю. оспорював положення Закону, відповідно до яких інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає КСУ, не надається. Вирішуючи порушене в конституційній скарзі питання, Суд послався на свої юридичні позиції та міжнародні нормативно-правові акти, з якими кореспондуються положення Конституції України.

Так, КСУ наголосив, що право особи на доступ до інформації, гарантоване ст. 34 Конституції України, не є абсолютним і може підлягати обмеженням. Такі обмеження мають бути винятками, які передбачені законом, переслідувати одну або декілька законних цілей і бути необхідними у демократичному суспільстві. У разі обмеження права на доступ до інформації законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію вказаного права і не порушувати сутнісний зміст такого права.

У рішенні зазначається, що відкритість визначено однією з головних засад діяльності КСУ (ст. 2 Закону), яка забезпечується шляхом проведення публічного розгляду справ на пленарних засіданнях Сенату чи Великої палати Суду, надання доступу до публічної інформації Суду, оприлюднення на офіційному вебсайті всіх актів Конституційного Суду України за результатами конституційного провадження тощо.

«Питання доступу до публічної інформації в Конституційному Суді України врегульовано ст. 42 Закону. Системний аналіз положень Закону вказує на те, що Суд є розпорядником як відкритої публічної інформації, так і інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи визначені Законом вимоги до конституційної скарги та умови її прийнятності, скарга містить персональні дані особи (конфіденційну інформацію про особу) та, фактично, є результатом її інтелектуальної діяльності. У зв’язку з цим, тексти конституційних скарг не є публічною інформацією і не оприлюднюються на офіційному вебсайті КСУ. Таким чином, оспорювані положення Закону спрямовані на захист інформації з обмеженим доступом«, — зазначили у КСУ.

Читайте також: «ВРП повторно звернулася до міжнародних організацій щодо конкурсу на посади члена ВККС».

Відтак Суд дійшов висновку, що обмеження, встановлене у другому реченні ч. 4 ст. 42 Закону, ґрунтується на приписах закону, переслідує таку легітимну мету, як захист прав осіб, зокрема права на невтручання в особисте і сімейне життя, гарантованого ст. 32 Конституції України, та забезпечення конституційного принципу незалежності діяльності КСУ у ході реалізації ним своїх юрисдикційних повноважень. Оспорюване законодавче обмеження також не є цензурою у сфері конституційного провадження, оскільки має тимчасовий характер і завершується одночасно із закінченням розгляду справи КСУ.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова

Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.

Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Комментарий статьи Конституции:

Эта статья соответствует Международному пакту о гражданских и политических правах, где записано, что каждый человек имеет право на свободу мысли, свободно соблюдения своих взглядов и на свободное выражение своего мнения (ст. 18, 19). Последнее включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения.

Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения (п. 1 ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получая жевать и распространять информацию и идеи без вмешательства государства и независимо от границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радио -, теле — или кинематографических.

Ст. 34 Конституции плотно взаимодействует со ст. 21, 23, 31, 32, 35. К тому же ее можно рассматривать как определенное развитие и конкретизацию положения ч. З ст. 15 что защищает осуществления в Украине цензуры. Она гарантирует духовную и творческую свободу, не ограниченную никакой обязательной идеологией. Положения статьи гарантируют доступ к средствам массовой информации политическим партиям и движениям, общественным организациям, профсоюзам, каждому отдельному человеку. Никто не может быть принужден к изменению или выражения своих взглядов и убеждений. Это включает требования о предварительном согласовании сообщений и материалов, которые распространяются средствами массовой информации, и запрет распространения сообщений и материалов со стороны по садовым лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или объединений граждан, кроме случаев, когда должностное лицо является автором распространяемой. информации или дала интервью.

Под информацией законодатель понимает документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, происходящих в обществе, государстве и окружающей природной среде. Существуют различные виды информации, среди которых уместно выделить следующие: статистическая, массовая, о деятельности государственных органов власти и местного самоуправления, правовая, о лице, справочно — энциклопедического характера, социологическая.

Свобода мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений только только получают право на существование, когда они опираются на право свободно собирать, использовать и распространять информацию в любой способ по своему выбору. Это право обеспечивается разветвленной и развитой в государстве системой средств массовой информации, в первую очередь и отечественных, а также возможностью лица получать информацию из различных источников. Основными направлениями информационной деятельности являются политический, экономический, социальный, духовный, экологический, научно — технический, международный и т. д..

Учитывая значение информации в жизнедеятельности общества, устанавливается определенный режим доступа к ней — предусмотренный правовыми нормами порядок получения, использования, распространения и хранения информации. В этом плане информация делится на открытую и с ограниченным доступом (последняя делится на конфиденциальную и тайную). Согласно требованию ст. 37 Закона Украины» Об информации» от 2 октября 1992 г. не подлежат обязательному предоставлению для ознакомления по иии формаций ими запросам официальные документы, содержащие информацию, визнану1 в установленном порядке государственной тайной; конфиденциальную; об оперативной и следственной работе органов прокуратуры, МВД. СБУ, работе органов дознания и суда в тех случаях, когда ее огласка может повредить оперативным мерам, расследованию или дознанию, нарушить право человека на справедливое и объективное судебное рассмотрение его дела, создать угрозу жизни или здоровью любого лица; информацию что касается личной жизни граждан, документы составляющих внутриведомственную служебную корреспонденцию, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения, с процессом принятия решений и предшествуют их принятию; информацию, не подлежащую разглашению согласно иным законодательным актами; информацию финансовых учреждений, подготовленную для контрольно — финансовых ведомств.

Пользование правом свободы искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи на — кладае особые обязанности и особую ответственность, связанные с некоторыми конституционными ограничениями, которые необходимы (ч. З ст. 34). Так, в частности, ст. 67 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за разглашение сведений, которые в соответствии с Законом Украины» О государственной тайне» от 21 января 1994 составляют государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны по службе или работе.

Конвенция о правах ребенка — Конвенции и соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы

Конвенция о правах ребенка

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года

Преамбула

Государства-участники настоящей Конвенции,

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека2 и в Международных пактах о правах человека3 провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 19244 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года1, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24)3, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10)3, а также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»5,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях6, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»)7 и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов8,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

Часть I

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

Статья 2

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.

Статья 3

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Статья 4

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества.

Статья 5

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Статья 7

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.

Статья 8

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.

Статья 9

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц.

Статья 10

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами.

Статья 11

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы.

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям.

Статья 12

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.

Статья 13

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.

Статья 14

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц.

Статья 15

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства.

Статья 17

Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения такой информации и материалов из различных культурных, национальных и международных источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.

Статья 18

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми.

Статья 19

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык.

Статья 21

Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным;

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами;

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органами.

Статья 22

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные государства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных межправительственных организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции.

Статья 23

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 24

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, принимают необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и планирования размера семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о ребенке.

Статья 26

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени.

Статья 27

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей.

Статья 28

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 29

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на:

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме;

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе.

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.

Статья 30

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.

Статья 31

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных документов, государства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.

Статья 33

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.

Статья 35

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме.

Статья 36

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.

Статья 37

Государства-участники обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия.

Статья 38

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.

Статья 39

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.

Статья 40

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были запрещены национальным или международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных опекунов;

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не говорит на нем;

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.

Статья 41

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:

a) в законе государства-участника; или

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.

Часть II

Статья 42

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.

Статья 43

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также главным правовым системам.

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании государств — участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.

Статья 44

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране.

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета.

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных странах.

Статья 45

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о технической консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний;

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.

Часть III

Статья 46

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.

Статья 47

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 48

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 49

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 51

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения.

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.

Статья 52

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 53

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием настоящей конвенции.

Статья 54

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.


1Резолюция 1386 (XIV).

2Резолюция 217 А (III).

3 См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.

4 См. League of Nations Official Journal, Special Supplement No. 21, October 1924, p. 43.

5Резолюция 1386 (XIV), третий пункт преамбулы.

6Резолюция 41/85, приложение

7Резолюция 40/33, приложение.

8Резолюция 3318 (XXIX).


Источник: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49), стр. 230–239.

Раздел II. Основные права, свободы и обязанности

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15.  Универсальность

Граждане Республики Молдова пользуются правами и свободами, закрепленными Конституцией и другими законами, и имеют предусмотренные ими обязанности.

Статья 16. Равенство

(1) Уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность государства.

(2) Все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения.

Статья 17. Гражданство Республики Молдова

(1) Гражданство Республики Молдова приобретается, сохраняется или утрачивается в соответствии с условиями, предусмотренными органическим законом.

(2) Никто не может быть произвольно лишен гражданства или права изменить его.

Статья 18. Защита граждан Республики Молдова

(1) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государства как внутри страны, так и за ее пределами.

(2) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому государству или высланы из страны.

Статья 19. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства

(1) Иностранные граждане и лица без гражданства имеют те же права и обязанности, что и граждане Республики Молдова, с изъятиями, установленными законом.

(2) Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выданы другому государству только на основании международного соглашения, на условиях взаимности или по решению судебной инстанции.

(3) Право убежища предоставляется и изымается в соответствии с законом и с соблюдением международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Статья 20. Свободный доступ к правосудию

(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов.

(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию.

Статья 21. Презумпция невиновности

Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все необходимые гарантии для защиты.

Статья 22. Необратимость закона

Никто не может быть осужден за действия или за бездействие, которые в момент их совершения не составляли преступления. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в момент совершения преступления.

Статья 23. Право каждого человека на знание своих прав и обязанностей

(1) Каждый человек имеет право на признание его правосубъектности.

(2) Государство обеспечивает право каждого человека на знание своих прав и обязанностей. С этой целью государство публикует все законы и другие нормативные акты и обеспечивает их доступность.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ

Статья 24. Право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность

(1) Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность.

(2) Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.

(3) Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к такому наказанию или казнен.

Статья 25. Право на свободу и личную неприкосновенность

(1) Право на свободу и личную неприкосновенность ненарушимо.

(2) Обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом.

(3) Срок задержания не может превышать 72 часов.

(4) Арест производится на основании выданного судьей ордера на срок не более 30 дней. Законность ордера может быть обжалована в соответствии с законом в вышестоящую судебную инстанцию. Срок ареста может быть продлен только судьей или судебной инстанцией в соответствии с законом не более чем до 12 месяцев.

(5) Основания задержания или ареста доводятся до сведения задержанного или арестованного незамедлительно, а обвинение — в кратчайший срок; основания задержания и обвинение предъявляются только в присутствии адвоката, выбранного или назначенного.

(6) Освобождение задержанного или арестованного обязательно, если основания задержания или ареста отпали.

Статья 26. Право на защиту

(1) Право на защиту гарантируется.

(2) Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами на нарушение своих прав и свобод.

(3) На протяжении всего процесса стороны имеют право пользоваться помощью адвоката, выбранного или назначенного.

(4) Вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих защиту в установленных пределах, наказывается законом.

Статья 27.  Право на свободу передвижения

(1) Право на свободу передвижения по стране гарантируется.

(2) Каждому гражданину Республики Молдова обеспечивается право поселяться или пребывать в любом населенном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и возвращаться в нее.

Статья 28. Интимная, семейная и частная жизнь

Государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь.

Статья 29. Неприкосновенность жилища

(1) Жилище и место пребывания неприкосновенны. Никто не может проникать или находиться в жилище или месте пребывания лица без его согласия.

(2) Законом допускаются отступления от положений части (1) в случаях необходимости:

a) исполнения ордера на арест или решения суда;

b) устранения опасности, угрожающей жизни, физической неприкосновенности или имуществу лица;

с) предотвращения распространения эпидемий.

(3) Обыск и осмотр места происшествия допускаются и производятся только в соответствии с законом.

(4) Обыск в ночное время запрещается, за исключением обыска при очевидном преступлении.

Статья 30. Тайна переписки

(1) Государство обеспечивает тайну писем, телеграмм и других почтовых отправлений, телефонных переговоров и иных законных видов связи.

(2) Отступления от положений части (1) допускаются законом в случаях, когда это необходимо в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния страны, общественного порядка и в целях предотвращения преступлений.

Статья 31. Свобода совести

(1) Свобода совести гарантируется. Она должна проявляться в духе терпимости и взаимного уважения.

(2) Религиозные культы свободны и организуются сообразно собственным уставам и в соответствии с законом.

(3) В отношениях между религиозными культами запрещаются любые проявления вражды.

(4) Религиозные культы самостоятельны, отделены от государства и пользуются его поддержкой, в частности, в облегчении религиозного присутствия в армии, больницах, тюрьмах и приютах.

Статья 32. Свобода мнений и выражения

(1) Каждому гражданину гарантируется свобода мысли, мнений, а также свобода публичного выражения посредством слова, изображения или иными возможными способами.

(2) Свобода выражения не должна наносить ущерб чести, достоинству или праву другого лица иметь собственные взгляды.

(3) Запрещаются и наказываются законом оспаривание и опорочивание государства и народа, призывы к агрессивной войне, национальной, расовой или религиозной розни, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, общественному насилию, а также другие действия, посягающие на конституционный режим.

Статья 33. Свобода творчества

(1) Cвобода художественного и научного творчества гарантируется. Творчество не подвергается цензуре.

(2) Право граждан на интеллектуальную собственность, их материальные и моральные интересы, возникающие в связи с различными видами интеллектуального творчества, охраняются законом.

(3) Государство способствует сохранению, развитию и распространению достижений национальной и мировой культуры и науки.

Статья 34. Право на информацию

(1) Право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено.

(2) Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных делах и по вопросам личного характера.

(3) Право на информацию не должно наносить ущерб мерам, направленным на защиту граждан, или национальной безопасности.

(4) Средства массовой информации, как государственные, так и частные, обязаны обеспечивать достоверное информирование общественности.

(5) Средства массовой информации не подвергаются цензуре.

Статья 35. Право на образование

(1) Право на образование обеспечивается обязательным общим образованием, лицейским и профессиональным образованием, высшим образованием, а также другими формами обучения и повышения квалификации.

(2) Государство обеспечивает в соответствии с законом право лица на выбор языка воспитания и обучения.

(3) Изучение государственного языка обеспечивается в учебных заведениях всех уровней.

(4) Государственное образование является бесплатным.

(5) Учебные заведения, в том числе негосударственные, создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом.

(6) Высшие учебные заведения имеют право на автономию.

(7) Государственное лицейское, профессиональное и высшее образование в равной степени доступно всем в зависимости от способностей.

(8) Государство обеспечивает в соответствии с законом свободу религиозного образования. Государственное образование носит светский характер.

(9) Преимущественное право выбирать сферу обучения детей принадлежит родителям.

Статья 36. Право на охрану здоровья

(1) Право на охрану здоровья гарантируется.

(2) Минимальный уровень государственного медицинского обеспечения является бесплатным.

(3) Структура национальной системы здравоохранения и средства, предназначенные для охраны физического и психического здоровья лица, устанавливаются в соответствии с органическим законом.

Статья 37. Право на благоприятную окружающую среду

(1) Каждый человек имеет право на экологически безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также на безопасные продукты питания и предметы быта.

(2) Государство гарантирует каждому человеку право на свободный доступ к достоверной информации о состоянии природной среды, условиях жизни и труда, качестве продуктов питания и предметов быта и на ее распространение.

(3) Утаивание или искажение информации о вредных для здоровья людей факторах запрещается законом.

(4) Физические и юридические лица несут ответственность за вред, причиненный здоровью и имуществу лица вследствие экологического правонарушения.

Статья 38. Право избирать и быть избранным

(1) Воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.

(2) Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных этого права в порядке, установленном законом.

(3) Право быть избранным гарантируется гражданам Республики Молдова, имеющим право избирать, в соответствии с законом.

Статья 39. Право на управление

(1) Граждане Республики Молдова имеют право на участие в управлении общественными делами как непосредственно, так и через своих представителей.

(2) Любому гражданину обеспечивается в соответствии с законом доступ к государственной службе.

Статья 40. Свобода собраний

Митинги, демонстрации, манифестации, шествия или любые иные собрания являются свободными и могут организовываться и проводиться только мирно и без какого бы то ни было оружия.

Статья 41. Свобода партий и других общественно-политических организаций

(1) Граждане могут свободно объединяться в партии и другие общественно-политические организации, способствующие выявлению и выражению политической воли граждан и участвующие в выборах в соответствии с законом.

(2) Партии и другие общественно-политические организации равны перед законом.

(3) Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов партий и других общественно-политических организаций.

(4) Партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными.

(5) Тайные объединения запрещены.

(6) Запрещается деятельность партий, состоящих из иностранных граждан.

(7) Государственные должности, занятие которых несовместимо с членством в партиях, устанавливаются органическим законом.

Статья 42. Право создавать профессиональные союзы и вступать в них

(1) Любой работник вправе создавать профессиональные союзы и вступать в них для защиты своих интересов.

(2) Профессиональные союзы создаются и осуществляют свою деятельность согласно своим уставам и в соответствии с законом. Они содействуют защите профессиональных, экономических и социальных интересов работников.

Статья 43. Право на труд и защиту труда

(1) Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, справедливые и удовлетворительные условия труда, а также право на защиту от безработицы.

(2) Работники имеют право на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности и гигиены труда, режима труда женщин и молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях, а также других специфических ситуаций.

(3) Продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

(4) Право на переговоры по вопросам труда и обязательность коллективных договоров гарантируются.

Статья 44. Запрещение принудительного труда

(1) Принудительный труд запрещен.

(2) Не считаются принудительным трудом:

а) военная служба или заменяющая ее деятельность лиц, которые согласно закону не проходят обязательную военную службу;

b) труд осужденного лица в период лишения свободы или исправительных работ без лишения свободы, осуществляемый в нормальных условиях;

с) труд в условиях стихийных бедствий или иной опасности, а также труд, являющийся частью обычных гражданских обязанностей, установленных законом.

Статья 45. Право на забастовку

(1) Признается право на забастовку. Забастовки могут проводиться только с целью защиты профессиональных интересов работников экономического и социального характера.

(2) Законом устанавливаются условия осуществления права на забастовку, а также ответственность за незаконное проведение забастовок.

Статья 46. Право частной собственности и ее охрана

(1) Право частной собственности, а также долговые обязательства, взятые на себя государством, гарантируются.

(2) Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в случае установленной законом общественной необходимости при условии справедливого и предварительного возмещения.

(3) Законно добытое имущество не может быть конфисковано. Законность добытого подразумевается.

(4) Имущество, предназначенное, использованное для совершения преступлений или правонарушений либо добытое в результате совершения преступлений или правонарушений, может быть конфисковано только в соответствии с законом.

(5) Право частной собственности обязывает к соблюдению требований защиты окружающей среды и обеспечению добрососедства, а также к соблюдению других требований, которые согласно закону возлагаются на собственника.

(6) Право наследования частной собственности гарантируется.

Статья 47. Право на социальное обеспечение и защиту

(1) Государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания.

(2) Граждане имеют право на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или в других случаях утраты средств к существованию по не зависящим от них обстоятельствам.

Статья 48. Семья

(1) Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

(2) Семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей.

(3) Условия заключения, расторжения брака и признания его недействительным устанавливаются законом.

(4) Дети обязаны заботиться о родителях и помогать им.

Статья 49. Защита семьи и детей-сирот

(1) Государство экономическими и иными мерами способствует образованию семьи и выполнению ею своих функций.

(2) Государство покровительствует материнству, детству и молодежи и содействует развитию соответствующих учреждений.

(3) Все заботы по содержанию, обучению и воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, возлагаются на государство и общество. Государство поощряет и поддерживает благотворительность в отношении таких детей.

Статья 50. Защита матерей, детей и молодежи

(1) Мать и ребенок имеют право на особую помощь и защиту. Все дети, в том числе внебрачные, пользуются одинаковой социальной защитой.

(2) Дети и молодежь пользуются особой поддержкой в осуществлении своих прав.

(3) Государство предоставляет необходимые пособия на детей и помощь для ухода за больными детьми или детьми с ограниченными возможностями. Иные формы социального обеспечения детей и молодежи устанавливаются законом.

(4) Эксплуатация несовершеннолетних, использование их на работах, наносящих вред здоровью или нравственности либо подвергающих опасности жизнь или нормальное развитие, запрещаются.

(5) Власти обеспечивают условия для свободного участия молодежи в социальной, экономической, культурной и спортивной жизни страны.

Статья 51. Защита лиц с ограниченными возможностями

(1) Лица с ограниченными возможностями пользуются особой защитой всего общества. Государство обеспечивает им нормальные условия для лечения, реабилитации, получения образования, обучения и включения в жизнь общества.

(2) Никто не может быть подвергнут принудительному лечению иначе как в случаях, предусмотренных законом.

Статья 52. Право на подачу петиций

(1) Граждане имеют право обращаться к властям с петициями только от своего имени.

(2) Законно созданные организации имеют право обращаться с петициями исключительно от имени коллективов, которые они представляют.

Статья 53. Право лица, ущемленного властью

(1) Лицо, ущемленное в каком-либо своем праве властью посредством какого-либо административного акта или неудовлетворением прошения в установленный срок, может добиваться признания своего права, отмены акта и возмещения ущерба.

(2) Государство согласно закону несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ошибками, допущенными в уголовных процессах следственными органами и судами.

Статья 54. Ограничение осуществления прав или свобод

(1) В Республике Молдова не могут быть приняты законы, запрещающие или умаляющие права и основные свободы человека и гражданина.

(2) Осуществление прав и свобод не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом, соответствуют общепризнанным нормам международного права и необходимы в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, экономического благосостояния страны, общественного порядка, в целях предотвращения массовых беспорядков и преступлений, защиты прав, свобод и достоинства других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

(3) Положения части (2) не допускают ограничения прав, провозглашенных в статьях 20 — 24.

(4) Ограничение должно соответствовать обстоятельству, вызвавшему его, и не может затрагивать существование права или свободы.

Глава III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Статья 55. Осуществление прав и свобод

Каждый человек осуществляет свои конституционные права и свободы добросовестно, без нарушения прав и свобод других лиц.

Статья 56. Преданность стране

(1) Преданность стране священна.

(2) Граждане, которым доверены государственные должности, а также военнослужащие несут ответственность за честное исполнение своих обязанностей и приносят в предусмотренных законом случаях соответствующую присягу.

Статья 57. Защита Родины

(1) Защита Родины — священное право и долг каждого гражданина.

(2) Военная служба осуществляется в соответствии с законом в рядах вооруженных сил, предназначенных для обеспечения национальной обороны, охраны границ, поддержания общественного порядка.

Статья 58. Участие в финансовых расходах

(1) Граждане обязаны участвовать в общественных расходах посредством уплаты налогов и сборов.

(2) Налоговая система, предусмотренная законом, должна обеспечивать справедливое распределение налогового бремени.

(3) Любые налоги, за исключением установленных законом, запрещены.

Статья 59. Охрана окружающей среды и памятников

Охрана окружающей среды, сохранение и охрана памятников истории и культуры являются обязанностью каждого гражданина.

Статья 591Статус и роль народного адвоката

(1) Народный адвокат обеспечивает продвижение и защиту основных прав и свобод человека.

(2) Народным адвокатом может быть назначено лицо, которое обладает безупречной репутацией, высокой профессиональной компетентностью и известно деятельностью в области защиты и продвижения прав человека.

(3) Народный адвокат назначается Парламентом на основе предусмотренной законом прозрачной процедуры отбора, большинством голосов избранных депутатов, на семилетний срок, который не может быть возобновлен. В течение срока полномочий народный адвокат независим и беспристрастен. К народному адвокату неприменим никакой императивный или представительский мандат.

(4) Народный адвокат не несет юридической ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении полномочий.

(5) Должность народного адвоката несовместима с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за исключением преподавательской, научной или творческой деятельности. Народный адвокат не вправе заниматься политической деятельностью и не может быть членом какой-либо политической партии.

(6) Вмешательство в деятельность народного адвоката, намеренное игнорирование его обращений и рекомендаций, а также препятствование в любой форме его деятельности влекут юридическую ответственность согласно закону.

(7) Народный адвокат может быть отозван с должности двумя третями голосов избранных депутатов с соблюдением установленной законом процедуры, предусматривающей его предварительное заслушивание.

(8) Порядок организации и деятельности института народного адвоката устанавливается органическим законом.

Что говорится в действующем законодательстве и новом законе об образовании по поводу занятости учащихся в каникулы школой? Учеников часто привлекают к различным мероприятиям. Является ли нарушением прав на образование выдача ученику домашнего задания на к

Согласно п. 10.3, п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» одна из целей каникул – профилактика переутомления обучающихся.

Федеральный закон 273-ФЗ относит каникулы к академическим правам обучающихся и определяет каникулы как плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком (п. 11 ч. 1 ст. 34).

В каникулярное время образовательная организация вправе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся (с круглосуточным или дневным пребыванием) (ч. 5 ст. 28 Федерального закона 273-ФЗ).

Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ в области физкультуры и спорта, их спортивной подготовки образовательной организацией в период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными или непосредственно образовательными организациями (ч. 8 ст. 84 Федерального закона 273-ФЗ).

Как старый Закон РФ «Об образовании» (п. 16 ст. 50), так и Федеральный закон 273-ФЗ в ч. 4 ст. 34 гарантирует обучающимся право на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (по новым правилам – в соответствии локальным нормативным актам организации). Это означает, что привлекать учащихся в каникулы к каким-либо мероприятиям образовательная организация может только с их согласия, а применительно к несовершеннолетним обучающимся – с согласия их законных представителей.

Исходя из данных правовых норм возложение на обучающихся обязанностей по освоению общеобразовательной программы (по выполнению домашних заданий, привлечение к мероприятиям, не предусмотренным учебным планами) в каникулярный период можно рассматривать как нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования прав и свобод обучающихся, что может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ.

Темная сторона калифорнийской мечты: как Конституция штата затрудняет строительство доступного жилья

Репортаж из Сакраменто — 

реальный.

Статья 34, которая остается в силе, требует одобрения избирателей, прежде чем в сообществе будет построено государственное жилье. В то время, когда он проходил, индустрия недвижимости утверждала, что налогоплательщики должны иметь право голоса по проектам жилья для малоимущих, поскольку они представляли собой финансируемую государством инфраструктуру, аналогичную школам или дорогам.Кампания также апеллировала к расистским опасениям по поводу интеграции районов и содержала горячую риторику о необходимости борьбы с социализмом.

Это правило на десятилетия препятствовало строительству домов для малоимущих в Калифорнии, включая решение отказаться от государственного жилья в районе Чавес-Равайн в Лос-Анджелесе и вместо этого построить стадион Доджер. Статья 34 также ослабила усилия по интеграции пригородных сообществ по всему штату и привела к знаменательному делу Верховного суда США, которое привело к разрешению государственной политики по всей стране, дискриминирующей бедных.

«Мы знаем, откуда он взялся», — сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. «Это глава о превосходстве белой расы в истории штата».

Гарсетти стоит за новой попыткой попросить избирателей отменить статью 34, главным образом как способ стереть то, что многие считают пятном на Конституции Калифорнии. В других штатах были приняты и отменены законы, призывающие к общественному голосованию перед строительством жилья для малоимущих. Но согласно Конституции Калифорнийского конституционного центра юридической школы Калифорнийского университета в Беркли, конституция ни в одном другом штате не требует такого же одобрения избирателей для государственного жилья.

Сегодня, когда государство борется с беспрецедентной нехваткой доступного жилья, Статья 34 имеет ограниченное влияние на строительство малообеспеченных жилых комплексов. Но это остается препятствием: чиновники Лос-Анджелеса считают, что без общественного голосования в ближайшие годы город больше не сможет финансировать такие проекты — хотя у него есть на это деньги.

Сенатор штата Бен Аллен (штат Санта-Моника) внес на рассмотрение избирателей законопроект об отмене закона. Если в 2020 году он будет вынесен на голосование по всему штату, это будет четвертый раз, когда калифорнийцы рассмотрят возможность изменения или отмены статьи 34.Три предыдущие попытки, в том числе последняя в 1993 году, потерпели неудачу с большим отрывом, поскольку противники утверждали, что жители должны иметь право не пускать государственное жилье в свои районы.

Но Аллен считает, что электорат изменился с момента последней попытки. В последние несколько лет избиратели поддерживали повышение налогов и меры по облигациям, чтобы помочь поддержать жилье для малоимущих и бездомных.

Статья 34, по словам Аллена, «представляет собой анахронический барьер, стоящий на пути к этому».

Статья 34 выросла из драки в северном прибрежном городе Эврика.Жители собрали подписи, чтобы отменить решение о строительстве государственного жилья, финансируемого в рамках федеральной программы, начатой ​​во время Нового курса. Но в 1950 году Верховный суд штата постановил, что принятие федеральных долларов не подлежит референдуму, и жители не могут блокировать строительство.

Калифорнийская ассоциация недвижимости, предшественница сегодняшней Калифорнийской ассоциации. риелторов, позже в том же году выступил с инициативой голосования, чтобы противостоять решению Eureka и потребовать общественного голосования, прежде чем можно будет построить государственное жилье.

Риэлторы утверждали, что жители должны иметь возможность влиять на такой проект, потому что он может создать долги налогоплательщиков.

Но кампания, совпавшая с началом Корейской войны, была не только о том, чтобы дать возможность избирателям высказаться. Во внутреннем информационном бюллетене Realtors Чарльз Б. Шаттак, председатель законодательного комитета организации, написал, что государственное жилье угрожает капитализму.

«Если вы цените свое имущество, если вы дорожите свободой, если вы верите в достоинство личности, если вы любите эту землю свободных и родину храбрых, если вы хотите остановить врага социализма, гложет жизненно важные органы Америки изнутри, избирательная урна — ваше оружие, единственное средство, с помощью которого наша великая республика будет сохранена и улучшена», — писал Шаттак в ноябре 1950 года.

Рекламные объявления в газетах, оплачиваемые риелторами, также обвиняли «группы влияния меньшинств» в продвижении государственного жилья. В то время Кодекс этики риэлторов включал положение, запрещающее агентам интегрировать районы по признаку «расы или национальности», если это будет «явно наносить ущерб стоимости собственности».

Инициатива принята менее чем 50 000 голосов.

Жители Лос-Анджелеса подавляющим большинством голосов поддержали Статью 34. Город планировал построить 10 000 единиц государственного жилья, и успех этой меры в масштабах штата поддержал противников, которые агитировали за референдум по проектам, уже одобренным городом.

Итоги выборов 1952 года закончились отказом от государственного жилья и погрузили городскую политику в хаос.

Высокопоставленный чиновник городского жилищного управления был уволен после обвинения в том, что он коммунист, а позже был вызван для дачи показаний перед комитетом штата и федеральным комитетом по расследованию антиамериканской деятельности. Мэр, выступающий за государственное жилье, проиграл свою заявку на переизбрание. И город отменил две запланированные застройки, в том числе одну, в которой жители уже были перемещены в мексиканско-американскую общину Чавес-Равайн на месте, которое в конечном итоге стало стадионом «Доджер».

Споры охладили попытки построить государственное жилье в Лос-Анджелесе, где референдум по Статье 34 не проводился более двух десятилетий.

Лос-Анджелес был не единственным городом, где Статья 34 мешала государственному жилью. К 1969 году избиратели по всему штату отказались от почти половины государственного жилья, предложенного на выборах по статье 34, — 15 000 единиц, — и многие жилищные агентства не проводили выборы, опасаясь, что их планы будут отклонены. В отчете федерального Департамента жилищного строительства и городского развития в то время было обнаружено, что в Калифорнии проживает самое большое в стране население бедняков, но она занимает 22-е место по количеству доступного для них жилья. В отчете обвиняется статья 34.

Противники государственного жилья часто не скрывали своих причин. В 1968 году член городского совета Сан-Хосе Вирджиния Шаффер провела кампанию против ряда финансируемых государством дуплексов и небольших квартир в своем городе, заявив репортеру, что некоторые бедняки «тянут весь район вниз».

«Люди выступают против государственного жилья, потому что слишком часто это означает, что в районе, где другие люди пытаются оплатить свои платежи, будут кучи мусора, мусора, травы по колено и недисциплинированных детей», — сказал Шаффер.

Голосование в Сан-Хосе провалилось, что привело к судебному оспариванию статьи 34. В иске утверждалось, что он нарушил пункт о равной защите Конституции США, лишив бедняков доступа к жилью.

Дело дошло до Верховного суда США, где в 1971 году судьи подтвердили конституционность статьи 34. По мнению большинства, судья Хьюго Блэк согласился с тем, что статья 34 ставит жителей с низким доходом в невыгодное положение, но написал, что она не нарушает Конституцию, поскольку в этом положении не выделяется расовая группа.

«Положения о референдумах демонстрируют приверженность демократии, а не предвзятости, дискриминации или предрассудкам», — написал Блэк.

Решение Верховного суда имело серьезные последствия, сказал Мэтью Ласситер, профессор истории Мичиганского университета и эксперт по развитию пригородов США. По его словам, это решение подтвердило политику штата и местных властей, которая была открыто направлена ​​против бедных. Вскоре после этого президент Ричард Никсон выступил с заявлением, в котором отразил логику решения, заявив, что федеральное правительство не будет навязывать экономическую интеграцию городам и округам.

«Дело Верховного суда является одним из самых важных поражений в истории гражданских прав в прошлом веке, и его недооценивают, поскольку оно способствовало прекращению усилий по интеграции сообществ по всей стране», — сказал Ласситер.

Ласситер также критиковал постановление за игнорирование расовых последствий статьи 34. Расовая дискриминация в сфере жилья была законной до 1968 года, а за несколько десятилетий до этого федеральное правительство гарантировало банковские кредиты застройщикам жилых кварталов, предназначенных только для белых, поощряло использование ограничительных соглашений по расовому признаку в сделках, чтобы помешать цветным людям покупать дома, и субсидировало белых жителей. ипотеки, но не другие.Политика дала белым доступ к богатству через домовладение, которого не было у других.

Блокирование жилья для малоимущих, сказал Ласситер, привело к тому, что большинство небелых также не смогли жить в этих районах.

«Сказать, что дело было не в расе, значит сказать, что история не имеет значения, и был волшебный исторический момент, когда все остатки расового рынка жилья исчезли и все началось заново, как в Книге Бытия», — сказал Ласситер.

Решение Верховного суда вернуло фокус в Калифорнию.

В трех случаях законодатели штатов просили избирателей отменить или ослабить статью 34. В 1974 году отмена провалилась на 24 процентных пункта. Шесть лет спустя законодатели выдвинули предложение, чтобы жители могли обжаловать решение о строительстве государственного жилья вместо проведения автоматического голосования. Эта мера проиграла с еще большим отрывом. Затем, в 1993 году, законодатели снова попытались внести предложение, которое оставило бы статью 34 в силе, но исключило бы почти все проекты из ее правил.

На этот раз мера была поддержана Калифорнийской ассоциацией. риелторов — группа, стоявшая за первоначальным продвижением статьи 34. Это не имело значения. Оппоненты, в том числе сенатор штата от северного Лос-Анджелеса и член законодательного собрания округа Ориндж, утверждали в официальном руководстве для избирателей, что статья 34 имела успех, поскольку не позволяла строить государственное жилье.

«Почему мы должны доверять политикам и особым интересам защищать наши соседи и разумно расходовать наши налоги?» они написали.

Почти 60% проголосовали против.

Статья 34 является гораздо меньшим препятствием для строительства жилья для малоимущих, чем раньше. С годами источники финансирования таких проектов менялись. Когда частные застройщики выделяют часть домов в проекте для жителей с низкими доходами или жилье финансируется за счет федеральных или государственных налоговых льгот, голосование не требуется.

Суды также постановили, что органы местного самоуправления могут проводить выборы для утверждения общего количества единиц государственного жилья, которые будут построены в последующие годы, а не обращаться к избирателям по каждому отдельному проекту. И жители стали более дружелюбно относиться к выборам по статье 34: около 80% референдумов были одобрены к началу 1990-х годов, согласно отчету государственного департамента жилищного строительства и общественного развития.

Тем не менее, положение продолжает быть препятствием для некоторых жилищных строительства с низким доходом. Застройщики доступного жилья организуют сделки, чтобы не вызвать голосование — юридические и консультационные расходы могут составлять десятки тысяч долларов — или должны обеспечить наличие в городе достаточного количества квартир, утвержденных на предыдущих выборах по статье 34.Но когда местное самоуправление достигает предела своих возможностей, оно снова должно добиваться одобрения избирателей.

Это происходит в Лос-Анджелесе. Мера голосования 2008 года, одобренная избирателями, разрешила иметь до 3500 единиц государственного жилья на муниципальный район города. Некоторые районы сейчас близки к своему пределу. Городские власти считают, что в ближайшие пару лет им придется провести еще одно голосование, чтобы увеличить предел, что побудило Гарсетти вместо этого подать в Законодательное собрание отмену статьи 34.

Гарсетти также сказал, что он не согласен с аргументом о том, что жилье с низким доходом должно быть предметом общественного голосования, потому что это связано с расходом государственных денег.Субсидии налогоплательщиков для домовладельцев за счет вычета процентов по ипотечным кредитам и других средств уже давно затмевают государственное финансирование, доступное для строительства жилья для малоимущих.

«Мы проделали гораздо лучшую работу, помогая среднему классу, высшему среднему классу и богатым калифорнийцам жилищными субсидиями, чем жителям рабочего класса», — сказал Гарсетти.

Но отмена статьи 34 вряд ли гарантирована, сказал бывший государственный казначей Фил Ангелидес, который работал над одной из неудачных попыток ослабить ее.Ангелидис назвал это положение «пятном на Конституции [штата]», но сказал, что, на первый взгляд, требование о проведении публичного голосования не может иметь негативных последствий.

«Несмотря на то, что это явная дискриминация, у него есть аура местного контроля, что нравится людям в Калифорнии», — сказал Ангелидес. «Потребуется кампания по информированию избирателей о том, что это значит».

Освещение политики в Калифорнии

Скачать в формате PDF

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека


Статус международной аккредитации и рекомендации SCA

Национальное правозащитное учреждение Украины было повторно аккредитовано со статусом А в октябре 2019 года.Признав предложенные поправки к учредительному закону, SCA призвала NHRI продолжать выступать за более широкий и прозрачный процесс отбора и назначения, а также за более четкие ограничения срока полномочий директивного органа NHRI. Точно так же SCA приветствует увеличение финансирования NHRI, но призывает NHRI продолжать выступать за предоставление адекватных ресурсов. Наконец, SCA призвала НПЗУ укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества.

Влияние отчета о верховенстве права за 2020 год

Последующие действия государственных органов

Доклад ENNHRI о верховенстве права за 2020 год помог повысить осведомленность органов государственной власти о вопросах верховенства права и укрепить взаимодействие Уполномоченного парламента по правам человека с органами государственной власти и местными органами власти. Обновления по выявленным проблемам верховенства права в настоящее время представлены Национальной стратегией прав человека, утвержденной Указом Президента Украины от 25 августа 2015 г. № 501/2015 (с изменениями и утверждениями Президента повторно в 2021 г.), Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированными Законом № 1678-VII от 16.09.2014 и План действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 гг.

С целью имплементации положений Соглашения об ассоциации особое внимание уделено верховенству права в Резолюции Европейского парламента от 11 февраля 2021 года о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной (2019/2202 ( ИНИ)). В Резолюции подчеркивается, что соблюдение верховенства закона является основополагающим на пути европейской интеграции Украины.

Влияние на работу учреждения

Как упоминалось выше, Доклад ENNHRI о верховенстве права за 2020 год помог укрепить взаимодействие Уполномоченного Парламента по правам человека с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Последующие инициативы учреждения

Секретариат предпринял шаги для продвижения законности в Украине. В частности, 27 ноября 2020 года в рамках реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы состоялась презентация пособия «Измерение верховенства права на национальном уровне: практика Украины » (1). Это руководство представляет собой всеобъемлющий подробный инструмент для практической оценки верховенства права как при разработке норм, так и при разработке норм.Это издание было адресовано в первую очередь органам законодательной и исполнительной власти.

В рамках инициатив Уполномоченного по обеспечению законности организован ряд мероприятий, направленных на пропаганду законности и недопущение пыток со стороны сотрудников милиции и правоохранительных органов в Черкасской и Кировоградской областях.

 

Независимость и эффективность национального правозащитного учреждения

Разрешающий пробел

Из-за несвоевременного реагирования органов исполнительной власти (их представительств и структур в Украине и за рубежом) на запросы Уполномоченного, в свою очередь, возникают задержки с ответами на обращения граждан.

Для осуществления Уполномоченным парламентского контроля за соблюдением, в частности, права человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду обычно необходимо привлечение органов государственного надзора (контроля) в соответствующих сферах. Однако Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не предусматривает обращения Уполномоченного по правам человека как основания для проведения внеплановой проверки хозяйствующего субъекта.

В таких условиях проверки контролирующими органами проводятся только по заявлению гражданина о нарушении его прав, законных интересов, жизни или здоровья, окружающей среды или безопасности государства.

Это отсутствие законодательства создает препятствия для соблюдения парламентом прав человека.

События, имеющие значение для независимого и эффективного выполнения мандата НПЗУ

В этом году в Украине, как и во всем мире, вирус COVID-19 стал для человека невидимым врагом, скорость его распространения выросла до масштабов пандемии. Правительство Украины приняло меры по противодействию распространению этого заболевания. Однако временно оккупированные территории Крыма и Донбасса остаются недоступными из-за ограничений, связанных с COVID, в том числе в целях контроля за соблюдением основных прав и свобод, что значительно увеличивает угрозу жизни и здоровью граждан.

Национальный карантин привел к тому, что граждане столкнулись не только с определенными ограничениями их конституционных прав и свобод, но и с нарушениями.В частности, вопросы, связанные с соблюдением социальных и экономических прав, права на обжалование мер властей и получение информации, судебной защиты, права на неприкосновенность частной жизни, свободы передвижения и, наконец, права на жизнь, стали все более актуальными. более острый.  

Правозащитники и пространство гражданского общества

Уполномоченный направил в Кабинет Министров Украины напоминание обеспечить выполнение его предыдущей рекомендации, содержащейся в годовом отчете Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 2019 году (1), о внесении изменений в статью 185 КоАП в целях обеспечения гарантий мирных собраний правоохранительными органами.

Сдержки и противовесы

Недостаточный сбор данных

Отсутствие последовательной политики и практики сбора данных и статистики препятствует принятию эффективных мер по оценке и противодействию важным проблемам в области прав человека.

Это относится к предотвращению домашнего насилия и борьбе с ним, для которого наличие статистических данных имеет решающее значение. Мониторинговая деятельность Уполномоченного выявила несовершенство соответствующей системы взыскания. Министерство социальной политики, как координатор сотрудничества на национальном уровне, осуществляет сбор, анализ и распространение информации о насилии в соответствии с законодательством, разрабатывает предложения по совершенствованию системы показателей, которые отражаются в формах государственной статистической отчетности по предотвращение насилия и борьба с ним.Кроме того, Указ Президента Украины № 398/2020 от 21.09.2020 «О неотложных мерах по предупреждению и пресечению домашнего насилия, гендерного насилия, защите прав жертв такого насилия» предусматривает эффективный мониторинг, данные учет и контроль в сфере профилактики и противодействия насилию в семье и гендерному насилию. В то же время Министерство социальной политики Украины продолжает сбор статистики в соответствии с Законом Украины «О профилактике бытового насилия», срок действия которого истек 7 января 2018 года.Однако органом, отвечающим за сбор данных о таких преступлениях, является Министерство внутренних дел Украины.

Исполнение решений Конституционного суда

Проблема исполнения решений Конституционного Суда Украины является актуальной в связи с отсутствием в законодательстве четкого механизма исполнения этих решений.

Обработка большого количества запросов от одного и того же запрашивающего менеджерами источников информации создает чрезмерную нагрузку, которая может ограничивать права других на своевременное и надлежащее рассмотрение их запросов.Уполномоченный был проинформирован о таких случаях несколькими письмами от руководителей источников информации. В частности, установлено, что в 2020 году в Генеральную прокуратуру поступило 4500 обращений, что парализовало их работу.

В письме Уполномоченному Верховный Суд указал, что положения Закона № 2939-VI зачастую не используются в законных целях, а полученная информация используется следователями для нанесения ущерба авторитету судебной власти путем манипулятивного распространения информации, односторонне, выборочно или искаженно.

По обращению Уполномоченного 1 февраля 2021 года Конституционный Суд Украины начал конституционное производство в отношении отдельных положений законов Украины, касающихся здравоохранения, оказания медицинских услуг, ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Уполномоченный отметил, что борьба с пандемией COVID-19 стала новым вызовом для страны, но большинство государственных органов и служб оказались к этому не готовы с организационной, правовой и психологической точек зрения.Некоторые законодательные изменения, в том числе начатая в 2017 году медицинская реформа и реформы децентрализации и административно-территориального устройства, вызвали трудности в реагировании на кризис.

Доступ к информации

В рамках парламентского контроля за соблюдением права на информацию способность Уполномоченного предоставлять своевременную и полную информацию по запросам граждан напрямую зависит от имеющихся человеческих и технических ресурсов распорядителя источника информации.

Согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации» запрос на получение информации может быть подан без прямой цели использования информации, а возможность дублирования запросов на получение одинаковой или связанной публичной информации не ограничена. Фактически легальный механизм получения информации и направления большого количества запросов может существенно парализовать работу распорядителя источника информации, что несовместимо с такими элементами конституционного принципа верховенства права, как пропорциональность, разумность, справедливость и осмотрительность. .

Поэтому для предотвращения злоупотребления правом на информацию со стороны недобросовестных запрашивающих необходимо установить в Законе Украины «О доступе к публичной информации» механизмы реагирования на однотипные информационные запросы от одного и того же запрашивающего.

Следует отметить, что в целях унификации и совершенствования контроля за соблюдением конституционных прав на информацию и обращение были разработаны «Методические указания по проведению контрольных посещений и проверок соблюдения прав человека и гражданина на информацию и обращение» (1) в рамках проекта «Человек Права для Украины» были разработаны Комиссаром и опубликованы при содействии ПРООН в Украине.Проект реализуется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании на период 2019-2023 гг. Рекомендации облегчают работу сотрудников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, региональных координаторов по связям с общественностью Уполномоченного, правозащитников и представителей общественных организаций.

Функционирование системы правосудия

Уполномоченным направлены рекомендации Министерству юстиции для оперативного принятия мер по устранению нарушений прав человека и приведению исполнительного производства в соответствие с требованиями Закона Украины «Об исполнительном производстве». В результате должностное лицо прокуратуры привлечено к уголовной ответственности, и начато расследование с целью приведения правовой базы в соответствие с требованиями Конституции и законов Украины.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предоставление дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19» вводит ограничения на непосредственное участие лица в судебных процессах. В апреле 2020 года Уполномоченный направил письмо в Государственную судебную администрацию Украины (ГСА) с рекомендациями по налаживанию системной работы судов Украины по обеспечению видеотрансляции судебных заседаний и организации видеоконференций.SJA учел рекомендации Уполномоченного.

В 2020 году из-за плохого функционирования системы и бездействия отдельных должностных лиц имели место случаи невнесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), непредоставления или необоснованного отказа в предоставлении выписок из сведений ЕРДР о преступлениях или закрытии уголовного производства. По 140 обращениям, поступившим к Уполномоченному, в прокуратуру направлены соответствующие акты реагирования.По результатам рассмотрения по 67 делам сведения внесены в ЕРДР.

1 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины принял решение (1) о создании Комиссии по реализации решений Европейского суда по правам человека и утвердил ее Регламент (Постановление КМУ № 258), где Комиссар является членом. 17 сентября 2020 года первое заседание было посвящено реализации решений Европейского суда по правам человека по делам «Юрий Николаевич Иванов против Российской Федерации».Украина» и «Бурмыч и другие против Украины». По результатам заседания Кабинета Министров Украины распоряжением от 30 сентября 2020 г. № 1218-р утверждена Национальная стратегия (2) решения проблемы неисполнения решений судов, должниками которых являются органы государственной власти на период до 2022 года; разрабатывается План мероприятий по его реализации.

Уполномоченный внес в Минюст предложения к проекту Плана мероприятий по реализации настоящей Стратегии по разработке эффективных механизмов исполнения судебных решений. 8 декабря 2020 года состоялось второе заседание по вопросу о пытках, неправомерном и унижающем достоинство обращении с сотрудниками правоохранительных органов и отсутствии эффективного расследования жалоб на такое обращение, что было заявлено в решениях Европейского суда по правам человека «Каверзин/Афанасьев/Белоусов против Украины». На заседании членам Комиссии был представлен проект Концепции государственной политики по противодействию пыткам в системе уголовного правосудия.

Плюрализм СМИ и свобода слова

В прошлом году Уполномоченным был проведен комплексный мониторинг соблюдения конституционного права на свободу слова и убеждений и гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.Почти треть от общего количества нарушений свободы слова в Украине (27%) в 2020 году была связана с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. В частности, 62 дела касались недопущения журналистов на заседания органов местного самоуправления, а также нападений на журналистов в общественных местах и ​​учреждениях во время карантинной проверки.

В обновленной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека Севастополь, Украина (1), который был принят 16 декабря 2020 года.

По результатам наблюдения Уполномоченного военное командование ограничило личному составу доступ к социальным сетям, страницам в Facebook и Instagram, что является нарушением права военнослужащих на свободное использование и распространение информации (ст. 34 Конституции Украины) .

В результате ответа Уполномоченного отменен соответствующий приказ Командования Сил тыла ВСУ.

Комиссар отправил следующие рекомендации по адресу:

Верховной Раде Украины: ускорить принятие проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов» (Рег.№ 3633 от 11.06.2020).

Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики: ускорить внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О СМИ» (Рег. № 2693 от 27 декабря 2019 г.).

Кабинету Министров Украины: обеспечить выполнение рекомендации Уполномоченного (предусмотренной в годовом отчете Уполномоченного (2) о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 2019 году) о внесении изменений в статью 185 Кодекса об административных правонарушениях в целях обеспечения гарантий мирных собраний правоохранительными органами.

Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерству культуры и информационной политики Украины: разработать совместный план мероприятий по увеличению мощности телерадиовещания на временно оккупированных территориях Украины и обеспечить деятельность Украинские журналисты.

Влияние мер, принятых в ответ на COVID-19, на национальную среду верховенства права

Наиболее существенное влияние мер, принятых в ответ на вспышку COVID-19, на верховенство закона и защиту прав человека

Мониторинг Уполномоченного выявил нарушения права детей на качественное образование при дистанционном обучении, в связи с отсутствием практического опыта управления образовательными учреждениями, отсутствием технических средств или доступа к ним. В целях создания безопасных условий обучения и обеспечения детей и работников средствами индивидуальной защиты Уполномоченным были направлены письма Премьер-министру и Министерству образования и науки с истребованием средств из стабилизационного фонда, которые были выделены в октябре 2020 года. В течение октября и ноября В 2020 году Уполномоченный провел мониторинг 30 образовательных учреждений в 18 регионах и выявил нехватку средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также нарушение масочного режима.По этим результатам Уполномоченный направил рекомендации Министерству образования и науки и главам облгосадминистраций.

По результатам мониторинга деятельности облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации установлено наличие таких ограничений, как отмена лекций и обучающих мероприятий, семинаров и конференций. Налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями, в которых по инициативе Уполномоченного созданы информационно-образовательные центры по правам человека. В рамках сотрудничества с 8 вузами проведены онлайн-лекции, круглые столы, научно-практические конференции.

Главной задачей в обеспечении права на неприкосновенность частной жизни было найти баланс между этим правом и необходимостью принятия мер по предотвращению COVID-19. Осознавая высокий уровень угрозы праву на неприкосновенность частной жизни и в целях недопущения его нарушения, Уполномоченный провел проверки государственного веб-портала «Дія», в том числе мобильных приложений «Дія» и «Дія Home», а также функционирования видео системы видеонаблюдения в общественных местах.Выявлены нарушения в области защиты персональных данных. В связи с этим Уполномоченным даны соответствующие указания по устранению нарушений. В 2020 году совместно с Представительством Совета Европы в Украине Уполномоченный разработал курс в области защиты персональных данных, который будет презентован в апреле 2021 года. 

Мониторинг показал, что наиболее значимыми последствиями мер, введенных Правительством в связи со вспышкой пандемии COVID-19, стали ограничения свободы передвижения. Органы местного самоуправления необоснованно лишили право отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте. Правительство включило «вирусную респираторную инфекцию COVID-19» в официальный список профессиональных заболеваний. Введено дополнительное социальное страхование медицинских работников с COVID-19. Утвержден особый порядок расследования случаев смерти медицинских работников от профессионального заболевания при COVID-19. Введение Российской Федерацией правила однократного выезда с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым расценивается как нарушение статей 13 и 26 Всеобщей декларации прав человека.В результате этого правила некоторые студенты не смогли начать учебу, поскольку уже воспользовались возможностью покинуть Крым во время приемной кампании.

Мониторинг Уполномоченного выявил, что по состоянию на 31 декабря 2020 года COVID-19 заболели 46 762 работника учреждений здравоохранения, из них 459 умерли. Не завершено расследование COVID-19 в отношении 25 881 (55%) человек. Промедление в расследовании приводит к нарушению права таких пациентов на получение социальных льгот и выплат.

Пандемия COVID-19 также повышает уязвимость граждан перед торговлей людьми и эксплуатацией.

Проблема распространения домашнего насилия в условиях пандемии стала более актуальной. Во время самоизоляции женщины и девочки подвергаются большему риску стать жертвами такого насилия. В целях разъяснения механизмов защиты от домашнего насилия на официальном сайте Уполномоченного размещены контакты учреждений, оказывающих помощь пострадавшим (1).

Уязвимые группы, в том числе представители меньшинства рома, особенно пострадали от глобальной пандемии.

Совместно с Представительством СЕ в Украине Международная благотворительная организация «Фонд ромских женщин «Чирикли» подготовила специальный доклад «Влияние пандемии COVID-19 на ромское сообщество в Украине» (2), который содержит анализ проблемы, с которыми сталкиваются рома в связи с распространением COVID-19, и рекомендации для властей.

Секретариат Уполномоченного совместно с Датским институтом прав человека и Международной лабораторией бизнеса и прав человека Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого провел исследование на тему «Бизнес и права человека в эпоху COVID-19». ».Выявлены риски негативного влияния субъектов предпринимательства на права человека в условиях пандемии и даны рекомендации по предотвращению таких угроз. Результаты размещаются на официальном сайте Уполномоченного (3).

Уполномоченный обратился к Премьер-министру Украины с предложением об упрощенном механизме пересечения пункта пропуска для детей, направляющихся на подконтрольную Украине территорию для сдачи экзаменов во время карантина. По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного принято Постановление Кабинета Министров Украины от 29 мая 2020 г. № 424 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 г. № 392». , который регулирует этот вопрос.Такие меры обеспечили реализацию права на образование более 2000 детей с временно оккупированных территорий.

Наиболее важные проблемы, связанные с COVID-19, для функционирования национального правозащитного учреждения

Мониторинг Уполномоченного выявил нарушения права детей на качественное образование при дистанционном обучении, в связи с отсутствием практического опыта управления образовательными учреждениями, отсутствием технических средств или доступа к ним.В целях создания безопасных условий обучения и обеспечения детей и работников средствами индивидуальной защиты Уполномоченным были направлены письма Премьер-министру и Министерству образования и науки с истребованием средств из стабилизационного фонда, которые были выделены в октябре 2020 года. В течение октября и ноября В 2020 году Уполномоченный провел мониторинг 30 образовательных учреждений в 18 регионах и выявил нехватку средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также нарушение масочного режима.По этим результатам Уполномоченный направил рекомендации Министерству образования и науки и главам облгосадминистраций.

По результатам мониторинга деятельности облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации установлено наличие таких ограничений, как отмена лекций и обучающих мероприятий, семинаров и конференций. Налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями, в которых по инициативе Уполномоченного созданы информационно-образовательные центры по правам человека.В рамках сотрудничества с 8 вузами проведены онлайн-лекции, круглые столы, научно-практические конференции.

Главной задачей в обеспечении права на неприкосновенность частной жизни было найти баланс между этим правом и необходимостью принятия мер по предотвращению COVID-19. Осознавая высокий уровень угрозы праву на неприкосновенность частной жизни и в целях недопущения его нарушения, Уполномоченный провел проверки государственного веб-портала «Дія», в том числе мобильных приложений «Дія» и «Дія Home», а также функционирования видео системы видеонаблюдения в общественных местах.Выявлены нарушения в области защиты персональных данных. В связи с этим Уполномоченным даны соответствующие указания по устранению нарушений. В 2020 году совместно с Представительством Совета Европы в Украине Уполномоченный разработал курс в области защиты персональных данных, который будет презентован в апреле 2021 года. 

Мониторинг показал, что наиболее значимыми последствиями мер, введенных Правительством в связи со вспышкой пандемии COVID-19, стали ограничения свободы передвижения.Органы местного самоуправления необоснованно лишили право отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте. Правительство включило «вирусную респираторную инфекцию COVID-19» в официальный список профессиональных заболеваний. Введено дополнительное социальное страхование медицинских работников с COVID-19. Утвержден особый порядок расследования случаев смерти медицинских работников от профессионального заболевания при COVID-19. Введение Российской Федерацией правила однократного выезда с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым расценивается как нарушение статей 13 и 26 Всеобщей декларации прав человека. В результате этого правила некоторые студенты не смогли начать учебу, поскольку уже воспользовались возможностью покинуть Крым во время приемной кампании.

Мониторинг Уполномоченного выявил, что по состоянию на 31 декабря 2020 года COVID-19 заболели 46 762 работника учреждений здравоохранения, из них 459 умерли. Не завершено расследование COVID-19 в отношении 25 881 (55%) человек. Промедление в расследовании приводит к нарушению права таких пациентов на получение социальных льгот и выплат.

Пандемия COVID-19 также повышает уязвимость граждан перед торговлей людьми и эксплуатацией.

Проблема распространения домашнего насилия в условиях пандемии стала более актуальной. Во время самоизоляции женщины и девочки подвергаются большему риску стать жертвами такого насилия. В целях разъяснения механизмов защиты от домашнего насилия на официальном сайте Уполномоченного размещены контакты учреждений, оказывающих помощь пострадавшим (1).

Уязвимые группы, в том числе представители меньшинства рома, особенно пострадали от глобальной пандемии.

Совместно с Представительством СЕ в Украине Международная благотворительная организация «Фонд ромских женщин «Чирикли» подготовила специальный доклад «Влияние пандемии COVID-19 на ромское сообщество в Украине» (2), который содержит анализ проблемы, с которыми сталкиваются рома в связи с распространением COVID-19, и рекомендации для властей.

Секретариат Уполномоченного совместно с Датским институтом прав человека и Международной лабораторией бизнеса и прав человека Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого провел исследование на тему «Бизнес и права человека в эпоху COVID-19». ».Выявлены риски негативного влияния субъектов предпринимательства на права человека в условиях пандемии и даны рекомендации по предотвращению таких угроз. Результаты размещаются на официальном сайте Уполномоченного (3).

Уполномоченный обратился к Премьер-министру Украины с предложением об упрощенном механизме пересечения пункта пропуска для детей, направляющихся на подконтрольную Украине территорию для сдачи экзаменов во время карантина. По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного принято Постановление Кабинета Министров Украины от 29 мая 2020 г. № 424 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 г. № 392». , который регулирует этот вопрос.Такие меры обеспечили реализацию права на образование более 2000 детей с временно оккупированных территорий.

Наиболее важные проблемы, связанные с COVID-19, для функционирования национального правозащитного учреждения

Принимая во внимание Рекомендации Подкомитета ООН по пыткам в соответствии с Факультативным протоколом к ​​Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, предоставленные 20 марта 2020 года государствам-участникам и национальным превентивным механизмам, для обеспечения принятия необходимых мер доставляются на правах человека в места содержания под стражей, Уполномоченным принято решение о продолжении реализации НПМ в условиях карантина.

В целях оценки эффективности мер по предупреждению распространения COVID-19 в местах лишения свободы Секретариатом Уполномоченного разработаны рекомендации по планированию и проведению целевых мониторинговых посещений различных видов мест содержания под стражей. Было проведено онлайн-обучение по их использованию для сотрудников Секретариата и общественных наблюдателей. С апреля 2020 года Секретариатом Уполномоченного совместно с представителями общественности было проведено 677 мониторинговых посещений мест лишения свободы, из них 270 целевых посещений, в ходе которых исследовался вопрос противодействия распространению коронавируса.

Мониторинговые визиты выявили нарушения прав человека в условиях пандемии, а именно нарушения законодательства: 

 • по охране здоровья и медицинскому обеспечению: отсутствует контроль за соблюдением карантинных мероприятий, в частности в отношении использования задержанными и работниками учреждений средств индивидуальной защиты;
 • о безопасном размещении и соблюдении социальной дистанции: из-за переполненности следственных изоляторов отсутствуют помещения для изоляции лиц с подозрением на инфекцию COVID-19;
 • для контактов с внешним миром: в большинстве учреждений социальной защиты пациентам не предоставляется возможность использовать средства связи для общения с родными и близкими;
 • для получения продуктов питания и других средств от родственников с соблюдением необходимых средств защиты: в некоторых гериатрических пансионатах, гауптвахтах вообще запрещено принимать посылки и передачи для задержанных.

В 2021 году Уполномоченным будет продолжено осуществление мониторинговых выездов по изучению состояния соблюдения противоэпидемических мероприятий в местах лишения свободы в период пандемии. В условиях ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в 2020 году Секретариатом Уполномоченного также проводился выездной мониторинг. Несмотря на то, что данная форма работы является новой, мониторинг соблюдения прав человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду показывает, что нарушения экологических прав человека в настоящее время носят системный характер из-за неэффективного государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.и санитарное законодательство.

Карантинные ограничения в 2020 году оказали негативное влияние на соблюдение прав человека, учитывая, что в таких условиях запланированные меры контролирующими органами в отношении хозяйствующих субъектов-загрязнителей не проводились.

Повестки дня конституционной децентрализации в Украине

Доктор Уильям Партлетт, 23 июля 2015 г.

1 июля Конституционная комиссия опубликовала долгожданное набор предлагаемых конституционных реформ для децентрализации правительства власть в Украина.Эти конституционные изменения потенциально реагируют на два совершенно разных группы в Украине. Во-первых, децентрализация была ключевым требованием протестующих, которые вышли на Майдан в Киеве в феврале 2014 года, чтобы свергнуть Правительство Януковича. Они считают децентрализацию критически важной для прекращения советское наследие чрезмерного централизма, которое способствовало безудержному коррупция и бесхозяйственность. Во-вторых, децентрализация неоднократно выдвигалась руководством Восточной Украины, как способ сохранения свою автономию от Киева и помочь разрядить гражданскую войну.При поддержке Россияне, их требования конституционной децентрализации пробились в самое последнее мирное соглашение, подписанное в Минске в феврале этого года.

Глядя на институциональную динамику предлагаемых положений показывает, как поправка отвечает требованиям этих различных групп. На С одной стороны, эти реформы представляют собой важные первые шаги к реагированию на требования протестующих путем создания условий для более отзывчивого местное правительство. Однако дополнительные законодательные и фискальные изменения необходимо для обеспечения реального изменения советского наследия централизма.На с другой стороны, конституционные изменения — даже с внесением изменений президентом Порошенко в последнюю минуту — не удовлетворяют требованиям восточные украинцы. Восточноукраинский взгляд на децентрализацию более далеко идущим и предоставило бы им конституционно закрепленное псевдофедеральное статус внутри страны.  

Украинское наследие централизма

С момента обретения независимости Украина страдала от советского наследия чрезмерно централизованное правительство. В советский период правительство по всему Советскому Союзу была организована по образцу ленинской «демократической централизм.В основе советской власти лежали две ключевые идеи: 1) исполнительная господство и 2) централизм. Во-первых, хотя жители местного территориального единица могла голосовать за местный законодательный орган, этот избранный законодательный орган ( совет на русском языке; рада на украинском языке) делегировал все свои полномочия исполнительному органу. Это исполнительное доминирование упростило правительства, позволяя более эффективно проводить политику «сверху вниз». Во-вторых, этот законодательный орган, в котором доминирует исполнительная власть, был затем помещен в самый низ вертикально интегрированная пирамида, контролируемая центром.То Партия, в свою очередь, использовала эту вертикально интегрированную систему исполнительной власти. законодательные органы как приводные ремни политики. Таким образом, несмотря на выборы, местные правительство было подотчетно центру, а не электорату.

После распада Советского Союза некоторые европейские страны пытались реформировать эту систему в бывших советских республиках. За Например, Европейский союз и Совет Европы, действующий через его Комитет регионов и другие органы уже давно поощряют постсоветские республики как Украина, чтобы реформировать свою систему регионального управления. Эти звонки были основаны на Европейской хартии местного самоуправления.

Несмотря на эти усилия, было предпринято очень мало конкретных шагов для ликвидировать наследие институционального централизма и господства исполнительной власти. Украина не исключение. Выборы были сохранены для местного самоуправления позиции. Без доминирования Коммунистической партии на региональных выборах, появилась возможность провести региональное самоуправление подотчетен местному электорату (а не центру).Эти выборные представители, однако, имели мало исполнительной власти, которая была вместо этого осуществляется централизованно назначаемым и вертикально интегрированным «государственным администрирование», контролирующее централизованно распределенные ресурсы. Ключ лица, принимающие решения в украинском правительстве, остались в вертикали власти, под контролем президента, сидящего в Киеве. Таким образом, советский аранжировка осталась: избранные представители были просто декоративными, а реальными власть лежала сверху вниз по вертикали исполнительных органов. Регионы оставались зависимыми от центрального правительства в плане ресурсов и политики. приоритеты; политическая подотчетность исходила из центра, а не из местного электората.

Требования реформ

Первые устойчивые и эффективные требования об изменении этого Советское наследие через конституционную децентрализацию пришло с Майдана протестующих после их успешной попытки отстранить Виктора Януковича от власти в 2014 году. Эти протестующие считали конституционную децентрализацию способ покончить с унаследованной «системой» и улучшить местную подотчетность.Многие справедливо обвинили в кумовстве в украинской политике чрезмерный институциональный централизм. Поэтому правительство было под значительным давлением, чтобы найти решение этой проблемы.

Децентрализация также стала одним из ключевых требований новой руководство на востоке Украины, которое при поддержке России подчеркивало необходимость автономию от Киева, чтобы сохранить свои языковые и культурные традиции в после кровопролитной гражданской войны. Эти требования вскоре нашли свое отражение в 11 Минских соглашений 2015 года, в котором содержится призыв к «конституционному реформа», где «ключевым элементом» является «децентрализация.   

В ответ Конституционная комиссия 1 июля выпустила свой проект конституционной поправки о децентрализации. Поправка предлагала важные изменения в конституционном устройстве Украины. но не удовлетворил требования обеих групп. В частности, Требования федерализма восточных украинцев оставались неудовлетворенными даже тогда, когда неделю спустя президент Порошенко выдвинул свое предложение о поправке «особый статус» восточным областям после визита У.С. Ассистент Секретарь Нуланд.

Преодоление советского наследия?

Реформы делают важный первый шаг в устранении наследия чрезмерного централизма. Наиболее далеко идущее изменение заключается в избрании представители общины ( громада ), района ( район ) и региональные ( области ) уровни власти теперь контролируют исполнительную власть в регионы (статьи 140 и 141). На нижнем уровне правительство — (в громадах ) — Украинцы будут отдельно избирать руководителей, а также их законодатели.На районном и областном уровнях власти Украинцы изберут депутатов, которые потом смогут выбрать себе исполнительный. Таким образом, при правильной законодательной базе подотчетные местные теперь правительство может проводить свою предпочтительную политику. Как заявила Венецианская комиссия в своем отчете, этот «сдвиг в сторону местное самоуправление заслуживает похвалы».

Однако эти формальные конституционные изменения представляют собой лишь начало попытки перехода от централизованной системы.Первый, эти формальные изменения не распускают неизбираемое государство, в котором доминирует исполнительная власть. администрации немедленно. Вместо этого они будут продолжать работать до тех пор, пока Октябрь 2017 г.  В течение переходного периода эти органы продолжат контролировать государственные бюджеты. Во-вторых, необходимы дополнительные изменения в законодательном уровне, чтобы гарантировать, что местные представители не будут захвачены другие интересы, в том числе доминирование делового сектора. Кроме того, реформы дают местным органам власти контроль над землей и налогами, но также указать, что «государство» обеспечит «достаточность финансовых ресурсов» и «объем полномочий местного самоуправления.”   Киев поэтому необходимо принять дополнительные законы, чтобы гарантировать, что этот центральный контроль не будет регионы финансово зависимы от центра.

В-третьих, важные вопросы остаются вокруг центрального сохранение полномочий правительства по надзору за региональными органами власти. То реформы обеспечивают Президент (глава государства) и Совет Министров (глава исполнительной власти) право вмешиваться во внутренние дела региональное правительство. В частности, реформы позволяют украинскому Президент временно приостановил полномочия глав местных регионов а также местные советы и назначить вместо них замену, если они нарушать конституцию или угрожать территориальной целостности Украины, национальной безопасности или государственного суверенитета.(Статья 106, Раздел 8; Статья 144).

В-четвертых, конституционные реформы также создают институт «префектов», которые служат исполнительными представителями центрального правительства на местах (статья 118). Эти префекты назначаются и уволен президентом и имеет право отменить принятые положения местным самоуправлением. (статья 144). Префекты широко обвинены с координацией действий органов местного самоуправления и «надзором» за законностью. Префекты не новички в украинском правительстве: в 1990-е годы президенты региональные представители позвонили по номеру представителям , которые помогли президентам построить нисходящая президентская власть.Неоднозначные полномочия, данные этому новому учреждения, поэтому были наиболее спорной частью реформ, поскольку они представляют собой механизм постоянного центрального контроля.

Президент Порошенко описал это продолжающееся централизованно- и во многом президентский надзор как важная «прививка» от сепаратизма. Но этот вид централизованного надзора потенциально продолжает давнюю советскую традиция исполнительного централизма через юридический надзор. Венеция Комиссии удалось убедить Конституционную комиссию Украины принять изменение в последнюю минуту, которое подвергает одностороннему пересмотру полномочия президента и префекты Конституционного суда (статья 144).Особенно, учитывая слабость Конституционного суда, степень, в которой это исполнительный надзор позволит сохранить социалистическую традицию доминирования исполнительной власти остается важным вопросом. Социалистическая правовая На постсоветском пространстве трудно избавиться от наследия. За чтобы эти реформы действительно помогли положить конец централизму советской эпохи, реформаторы также необходимо повысить независимость Конституционного суда Украины, чтобы что он может сдерживать централизационные тенденции будущих украинских президентов.

Разрядить гражданскую войну?     

Однако эти конституционные реформы не отвечают требованиям восточных украинцев. Наоборот, полномочия президента «надзор» создает конституционное препятствие на пути к децентрализации требования поддерживаемых Россией восточных украинцев. Лидерство в Восточная Украина ясно дала понять, что рассматривает децентрализацию как конституционное устройство, при котором они не могут быть отстранены от власти центральное правительство.На самом деле руководство и в Донецке, и в Луганске обратился с официальным запросом в Конституционную комиссию с просьбой конституционные поправки гарантируют, что они не могут быть отстранены от должности. В Таким образом, их интерпретация «децентрализации» в Минских соглашениях II представляет собой конституционно гарантированные псевдофедеративные отношения, где они получают специальные права и не могут быть удалены центром. А представитель Донецкой Народной Республики описал решение как «договорные отношения в рамках международных процессов».Большинство непосредственной моделью для этого является особый конституционный статус Крыма в Украине, изложено в отдельном разделе Конституции, озаглавленном «Автономное Республики Крым» (это положение остается неизменным, несмотря на аннексия).

Конституционная комиссия категорически отвергла любую концепцию специальных защит федерального образца для регионального руководства в Донецке и Луганск. Даже изменения, внесенные президентом Порошенко в последнюю минуту 16 июля, не предоставлять этот статус.Эти изменения — введены после US Assistant Визит госсекретаря Нуланд вызвал некоторые слухи о том, что Конституция предоставляет Восточной Украине особый статус. Все это добавление в последнюю минуту говорит: однако заключается в том, что особый статус Донтеска и Луганска будет описан в закон.

Самое главное, что конституционные реформы по-прежнему позволяют центральные органы (и особенно президент) конституционное  полномочие распускать местные по Украине, если они нарушают закон, Конституцию или угрожают территориальная целостность.Эти конституционные полномочия не соответствуют Восточноукраинская интерпретация «децентрализации» в Минске соглашение. В частности, без специальных конституционных гарантий иммунитета от центральных надзор, руководство на востоке Украины и их российские покровители скорее всего увидеть очередной закон об областной автономии на востоке Украины — неважно насколько широко сформулировано — как недостаточно. Таким образом, если что-то изменится один раз опять же, компромисс потребует еще одну поправку, чтобы позволить себе восточных украинцев особый статус.

Заключение

Этот институциональный анализ предложенного конституционного изменения раскрывают противоположные цели конституционной децентрализации в Украина. Конституционные реформы представляют собой положительный первый шаг к достижению более децентрализованной конституции, которая может помочь преодолеть советское наследие Украины, но которое потребует продолжения фискальной и законодательная реформа для консолидации. Но реформы прямо отвергают требования восточных украинцев, которые видят в децентрализации особую форма автономии федеративного типа.Кроме того, они, вероятно, будущего закона о восточноукраинской автономии недостаточно для разрешения кризиса. Таким образом, ясно, пожалуй, только одно: эти предлагаемые реформы представляют собой только начало решения конкурирующих повесток конституционного права Украины. децентрализация.

Д-р Уильям Партлетт   — старший преподаватель Юридическая школа Мельбурна. Ранее он был ассистентом профессора в Китайский университет в Гонконге, научный сотрудник с докторской степенью и лектор в Колумбийский университет и научный сотрудник Института Брукингса.Др. Партлетт имеет степень доктора права Стэнфордской школы права, а также степень доктора философии в Советском Союзе. История и степень магистра в области изучения России и Восточной Европы Университета Оксфорд. Он также имеет степень бакалавра с отличием в области международных отношений. и государственной политики Принстонского университета и говорит по-русски. Исследования доктора Партлетта в целом фокусируется на роли институтов в сравнительном публичном праве. Его работа в настоящее время сосредоточена в двух областях: институциональные аспекты конституции, а также характерное институциональное наследие Социалистическая система права в бывшем Советском Союзе и Азии.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в материалах Voices from the Field, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию International IDEA.

Правовой анализ проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», регистрационный № 6688 | Лаборатория цифровой безопасности Украина

Произведен Коалицией FreeNet Украина

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере», регистрационный № 6688, зарегистрирован народным депутатом И.Винник, Д.Тымчук и Т.Черновил 12 июля 2017 г. 21 июня 2018 г. включен в повестку дня пленарного заседания. В памятке к законопроекту уточняется, что он направлен на разработку и реализацию правовых механизмов создания эффективной системы кибербезопасности. Однако почти каждое положение законопроекта противоречит международным обязательствам Украины в сфере прав и свобод человека и создает серьезные угрозы свободе выражения мнений. А именно,

 • Законопроект создает основания для неограниченного усмотрения органов государственной власти и должностных лиц при принятии решений о запрете информационных ресурсов , так как перечень оснований для ограничения доступа к сайтам слишком широк, а адекватные механизмы надзор за деятельностью уполномоченных органов и их должностных лиц, гарантий защиты прав человека и сроков временного запрета сайтов не установлены.
 • Продолжается практика произвольного и непрозрачного запрета доступа к информационным ресурсам на основании Закона Украины «О санкциях» , что противоречит Конституции Украины, Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции по защите прав человека и основных свобод.
 • Копирует политику России по ведению реестра запрещенных информационных ресурсов , на основании которой операторы связи могут ограничивать доступ к этим ресурсам.
 • Постановлением значительно усилена ответственность операторов связи и иных операторов связи за неисполнение каких-либо требований о предоставлении услуг связи или блокировке ресурсов независимо от степени серьезности их нарушений; и возлагает чрезмерные финансовые обязательства на приобретение и установку за свой счет государственных технических средств для блокирования доступа к информационным ресурсам/услугам.
 • Поручает Службе безопасности Украины с бесконтрольными полномочиями контролировать соблюдение требований о запрете сайтов , что может привести к злоупотреблению полномочиями и давлению на операторов связи и других субъектов.

Учитывая системные несоответствия положений законопроекта национальному закону, международным стандартам в области прав человека, а также угрозы, которые они создают для существования Украины как демократического и правового государства , призываем депутатов не оказать поддержку законопроекту 6688!

Подробный анализ положений законопроекта и соответствующие рекомендации Коалиции «За свободный Интернет» представлены ниже.

Внесение изменений в Закон Украины «О санкциях»

Законопроектом добавляется новый вид санкции в Закон Украины «О санкциях» — блокирование доступа к идентифицированному информационному ресурсу/услуге в информационные и телекоммуникационные сети/системы . В то же время исполнением данного положения будет нарушение международных обязательств Украины , а именно, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Украиной в 1973 году, статьи 10 Конвенции о защите Права и основные свободы, ратифицированные Украиной в 1997 году, а также статьи 34 Конституции Украины .

Эти документы устанавливают, что ограничение свободы распространения и получения информации возможно только в том случае, если это предусмотрено законом, служит законным интересам и необходимо в демократическом обществе. В то же время Закон «О санкциях», как и другие законы Украины, не влечет за собой какие-либо четкие процедуры, основания и механизмы формирования списка сайтов, подлежащих запрету, и не предусматривает индивидуализированный подход и обоснование ограничения доступа к каждому отдельному веб-сайту.При этом исполнение данной санкции накладывает ограничения не только на субъектов, которые могут непосредственно угрожать национальной безопасности (например, владельцев сайтов, на которых публикуются призывы к свержению конституционного строя), но и на операторов связи и пользователей на которых не распространяется действие Закона «О санкциях».

При этом запрет веб-сайтов на основании Закона «О санкциях» не соответствует принципу законности , который требует, чтобы ограничение было сформулировано « с достаточной точностью, чтобы позволить любому лицу — в случае необходимости с соответствующими советами — предвидеть в разумной в данных обстоятельствах степени последствия, которые может повлечь за собой данное действие. «Закон о качестве должен обеспечивать адекватную защиту от неконтролируемых ограничений свободы выражения мнений со стороны тех, кто занимается обеспечением соблюдения таких ограничений. Закон должен четко определять мандат органов государственной власти по наложению ограничений и средств наложения ограничений с достаточной ясностью.

Согласно статье 17 Закона Украины «Об исполнении судебных решений и применении прецедентного права Европейского суда по правам человека» решения ЕСПЧ являются источниками права в Украине.С учетом этого отмечается, что в ряде своих последних решений о блокировке информационных ресурсов ЕСПЧ последовательно указывает, что «для такой блокировки необходима соответствующая правовая база , обеспечивающая как строгий контроль за запретом, так и эффективное судебное проверки для предотвращения любого злоупотребления властью».

Следовательно, к перечню санкций, предусмотренных Законом Украины № «О санкциях. Настоящий Закон не должен использоваться в качестве основания для таких ограничений вообще. Другие механизмы (в частности, судебные) , соответствующие международным стандартам в области прав человека , должны быть разработаны для блокировки незаконного контента в Интернете. Согласно Рекомендациям Совета Европы о свободе Интернета (CM/Rec(2016)5) , ограничения должны основываться на решении суда или решении другого независимого административного органа, которое должно быть дополнительно усилено судом .Это решение должно быть конкретным , направленным на четкую цель и основываться на оценке эффективности ограничения и рисков чрезмерного запрета.

Блокирование информации в порядке уголовного судопроизводства

Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины

Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс Украины (УК Украины) влекут за собой меры по блокированию информационных ресурсов как вид санкций наряду с наказанием и другими уголовными санкциями.Согласно системному анализу УК Украины, данные меры по своей сути являются формой уголовной ответственности . Поэтому они могут быть исполнены только после установления судом факта совершения лицом, к которому применены данные меры, общественно опасного деяния , содержащего признаки преступления.

Также важно отметить, что предлагаемые поправки устанавливают лишь общее основание для их применения — если информация , которая используется для совершения тяжких или особо тяжких преступлений , распространялась через ресурс/сервис.Иных оснований для привлечения к ответственности (предмет, категория/вид преступления, сроки и т. д.) в них не предусмотрено.

Законопроект содержит отсылочную норму о том, что суд применяет запрет на сайты в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) Украины. Однако предлагаемые изменения в УПК Украины касаются только временного запрета как меры принудительного исполнения в уголовном производстве , а основания для применения уголовных санкций должны определяться непосредственно КС Украины. В противном случае это является нарушением одного из основных принципов уголовного закона , закрепленного в статье 3 УК Украины, которая установила, что « преступность любого деяния и его наказуемость и иные уголовные последствия определяются исключительно этот Код . »

Более того, сама причина применения запрета сформулирована чрезвычайно широко и может быть использована для ограничения доступа практически к любой информации в Интернете .Так, в законопроекте уточняется блокировка ресурсов, распространяющих информацию, используемую для совершения тяжких и особо тяжких преступлений . Формально эта формулировка могла охватывать ситуацию, когда СМИ на законных основаниях опубликовало объявление о проведении публичного мероприятия, если оно было использовано террористами для организации террористического акта.

Что противоречит Конституции Украины и вышеуказанным международным стандартам, так как право лица на распространение информации может быть ограничено законом только в том случае, если будет разумно обосновано, что эта информация представляет прямую угрозу интересам национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка, может привести к беспорядкам или преступлениям, поставить под угрозу здоровье людей, репутацию и права других людей, разглашает информацию, полученную конфиденциально, или ставит под угрозу авторитет и беспристрастность правосудия.

Внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины

Законопроектом предлагается ввести новую меру воздействия в уголовном судопроизводстве временное блокирование доступа к идентифицированному информационному ресурсу/услуге в информационно-телекоммуникационных сетях/системах к УПК Украины. Данную меру планируется применять в ходе досудебного следствия следственным судьей по ходатайству следователя, утвержденному прокурором, или по ходатайству прокурора.Он также предназначен для применения в ходе судебного разбирательства судом по ходатайству прокурора. В чрезвычайных ситуациях , связанных со спасением жизни людей либо предотвращением тяжкого или особо тяжкого преступления, временная блокировка может быть начата на срок не более 48 часов по постановлению прокурора или по постановлению следователя, утвержденному прокурором, до вынесения судом или следственным судьей соответствующего постановления.

Несмотря на то, что предлагаемая процедура предполагает определенную судебную проверку ограничения права на распространение информации, она не обеспечивает всех необходимых гарантий против необоснованного вмешательства . А именно:

Во-первых, законопроект не содержит четкого основания для применения таких мер и гарантий прав лиц, к которым он может быть применен .

Например, законопроект предлагает ограничить доступ к идентифицированному информационному ресурсу/сервису, если он публикует информацию, которая может « способствовать совершению уголовного преступления ». В целом это очень широкая формулировка, которая может охватывать практически любую информацию, включая легитимные публикации в СМИ.При этом требования об уведомлении владельца ресурса о возможном временном запрете имеют другую направленность — они касаются « прекращение распространения информации, распространение которой запрещено в Украине ».

Уведомление владельцу ресурса отправляется одновременно с представлением ходатайства о временной блокировке в суд/судье. Учитывая, что согласно законопроекту суд рассматривает ходатайство в день его поступления независимо от присутствия сторон, владелец ресурса практически лишен возможности обосновать законность распространенной информации .Это является прямым нарушением состязательного процесса и свободы сторон представлять суду свои доказательства и доказывать перед судом вес доказательств, что является одной из ключевых основ правосудия (статья 129 Конституции Украины).

Во-вторых, законопроект не устанавливает сроков временных ограничений .

Срок временного отстранения указывается в постановлении суда или следственного судьи, которым назначена данная мера.В то же время законопроектом не предусмотрен максимальный срок такого временного запрета, который может действовать в течение всего срока уголовного судопроизводства. Он также не устанавливает каких-либо оговорок относительно возможности продления этой меры без каких-либо ограничений .

Когда речь идет об информационных ресурсах, играющих роль СМИ, это может привести к полному прекращению их деятельности, поскольку, как указал ЕСПЧ в деле Urper and Others v.Турция — « опасности, присущие предварительным ограничениям, таковы, что они требуют самого тщательного изучения со стороны Суда. Это особенно касается прессы, ибо новости — товар скоропортящийся, и отсрочка их опубликования, даже на короткий срок, вполне может лишить их всякой ценности и интереса. »

Кроме того, предлагаемые изменения в УПК Украины не определяют порядок прекращения временного запрета по истечении срока его действия .Запрет снимается судом/следственным судьей по ходатайству прокурора, подозреваемого или подсудимого, владельца/администратора информационного ресурса/сервиса, если в этом запрете отпала необходимость.

В-третьих, порядок исполнения решения об ограничении доступа не соответствует общим требованиям и принципам справедливости .

Согласно законопроекту, исполнение решения о временном запрете выявленного информационного ресурса «» осуществляется должностными лицами Национальной комиссии государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКГРСИ ) в порядке, установленном Кабинета Министров Украины .Речь идет о создании Единого реестра исполнения судебных решений и санкций в сфере связи , который фактически будет аналогичен реестру запрещенных сайтов, который ведет Российская Федерация.

Помимо информационных ресурсов, которые подлежат временному запрету в порядке, установленном УПК Украины, этот порядок будет распространяться и на ресурсы, запрещенные на основании других судебных решений о блокировании доступа к информационным ресурсам/услугам или на основании решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в соответствии с Законом Украины «О санкциях.

Данный порядок исполнения судебных решений противоречит требованиям статьи 129‑1 Конституции Украины , которой установлено:

« Государство гарантирует исполнение судебных решений в порядке, предусмотренном закон ».

Таким образом, порядок исполнения решений о запрете сайтов может только определяться законом , а не Постановлением Кабинета Министров Украины.

Расширение обязанностей и усиление ответственности операторов связи

Законопроект 6688 обязывает провайдеров « временно блокировать/ограничивать доступ или блокировать на определенный срок доступ к ресурсу/услуге, постановление следственного судьи суд, постановление прокурора, постановление следователя, утвержденное прокурором, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с Законом Украины «О санкциях» в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Министры Украины .Как отмечалось выше, это противоречит Конституции Украины, которая устанавливает, что ограничение свободы выражения (распространения или получения информации), а также порядок принудительного исполнения могут быть установлены только законом .

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что все хозяйствующие субъекты , в том числе операторы, операторы связи, использующие международные каналы электросвязи , должны приобрести и установить за свой счет технические средства для блокировки доступа к информационным ресурсам/услугам, а также для ограничения или прекращения предоставление услуг связи и использование сетей связи общего пользования.Эти технические средства должны соответствовать техническим требованиям , установленным Управлением Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГССЗИУ) и утвержденным с Службы безопасности Украины . Это создает большие финансовые обязательства для операторов и потенциальные коррупционные риски , если технические требования будут узко ограничивать список возможных поставщиков соответствующих технических средств.

Одновременно проектом закона уполномочен НКРСИ налагать санкции (штрафы) за указанные — и другие — нарушения в размере 1% хозяйствующего субъекта выручка от оказания услуг связи в предыдущем календаре год и 5% от выручки в случае неоднократного невыполнения предписания НКРСИ в течение года.Размер штрафа одинаков для каждого вида правонарушения независимо от того, насколько оно было критичным . Штраф в размере 1% от выручки будет наложен как за существенное нарушение условий лицензии, так и за непредоставление документов или информации по письменному запросу НКРСИ.

Расширение полномочий СБУ

Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» — а именно, речь идет о полномочиях СБУ, ее органов и должностных лиц в исполнить решение суда о временном запрете/ограничении и блокировании доступа к идентифицированному информационному ресурсу/услуге с использованием технических средств, устанавливаемых операторами, операторами связи или иными хозяйствующими субъектами, или ввести в действие соответствующий запрет в иных случаях предусмотрены законом.

Данное предложение предоставляет СБУ беспрецедентные и практически неконтролируемые полномочия по вмешательству в деятельность операторов связи. В законопроекте не указаны четкие причины и процедура для этого. Это создает почву для произвольных решений, особенно в том, что именно СБУ занимается определением технических требований к блокировочному оборудованию. В то же время законопроект не устанавливает гарантий того, что такое обязательное оборудование не будет использовано в иных целях, не предусмотренных законом.

В связи с этим Коалиция FreeNet Украина звонит народным депутатам Украины:

1. Не голосовать за проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере», регистрационный № 6688

2. Начать диалог с экспертами и правозащитниками по правовым и иным инициативам по регулированию Интернета путем создания рабочей группы или проведения рабочих встреч по предупреждению нарушений прав человека при планировании и реализации таких инициатив.

3. Руководствуйтесь принципами верховенства закона и законности , запрещайте ограничения прав человека без соблюдения требований внутреннего и международного права при реализации киберзащиты и информационной политики.

Участники FreepeteT Украина Коалиция:

Права в области прав человека

Цифровая безопасность Лаборатория Украина

Информационный центр по правам человека

Крымской правозащитный центр

Дом Свободы Украина

Nadiia Babynska

Mykola Kostynyan

НАТО — Тема: Коллективная оборона

Теракты 11 сентября

Соединенные Штаты стали объектом жестоких террористических атак 11 сентября 2001 года.В Стратегической концепции Североатлантического союза 1999 г. терроризм уже определен как один из рисков, влияющих на безопасность НАТО. Однако реакция Североатлантического союза на события 11 сентября привела к тому, что НАТО активно включилась в борьбу с терроризмом, начала свои первые операции за пределами евроатлантического региона и начала далеко идущую трансформацию своего потенциала. Более того, это привело к тому, что НАТО впервые в своей истории применила статью 5 Вашингтонского договора.

Акт солидарности

Вечером 12 сентября 2001 г., менее чем через 24 часа после атак, союзники применили принцип статьи 5.Затем генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон впоследствии проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций о решении Североатлантического союза.

Североатлантический совет – главный орган НАТО, принимающий политические решения, – согласился с тем, что, если он установит, что нападение было направлено из-за границы против Соединенных Штатов, это будет рассматриваться как действие, подпадающее под действие статьи 5. 2 октября, когда Совет был проинформирован о результатах расследования терактов 11 сентября, он определил, что они рассматривались как действие, подпадающее под действие статьи 5.

Ссылаясь на статью 5, члены НАТО продемонстрировали свою солидарность с Соединенными Штатами и самым решительным образом осудили террористические акты против Соединенных Штатов.

Принятие мер

После 11 сентября союзники провели консультации, и Совет принял решение о коллективных действиях. Соединенные Штаты также могут осуществлять самостоятельные действия в соответствии со своими правами и обязанностями по Уставу Организации Объединенных Наций.

4 октября, как только было установлено, что нападения были совершены из-за границы, НАТО согласовала пакет из восьми мер по поддержке Соединенных Штатов.По запросу Соединенных Штатов он начал свою первую в истории антитеррористическую операцию — Eagle Assist — с середины октября 2001 г. по середину мая 2002 г. В нее входили семь радиолокационных самолетов ДРЛО НАТО, которые помогали патрулировать небо над Соединенными Штатами; всего 830 членов экипажа из 13 стран НАТО совершили более 360 самолето-вылетов. Это был первый случай, когда военные средства НАТО были развернуты для поддержки операции по статье 5.

26 октября Североатлантический союз начал свою вторую контртеррористическую операцию в ответ на нападения на Соединенные Штаты, Active Endeavour.Элементы постоянных военно-морских сил НАТО были отправлены для патрулирования Восточного Средиземноморья и наблюдения за судоходством в целях выявления и пресечения террористической деятельности, включая незаконный оборот. В марте 2004 года операция была расширена и охватила все Средиземноморье.

Восемь мер поддержки Соединенных Штатов, согласованных НАТО, были следующими:

 • для расширения обмена разведданными и сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в соответствующих органах НАТО, в отношении угроз, исходящих от терроризма, и действий, которые необходимо предпринять против него;
 • оказывать, индивидуально или коллективно, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с их возможностями, помощь союзникам и другим странам, которые подвергаются или могут подвергаться повышенной террористической угрозе в результате их поддержки кампании против терроризма;
 • принять необходимые меры для обеспечения повышенной безопасности объектов США и других союзников на их территории;
 • для заполнения отдельных сил союзников в зоне ответственности НАТО, которые необходимы для непосредственной поддержки операций по борьбе с терроризмом;
 • для предоставления общих разрешений на пролет самолетов Соединенных Штатов и других союзников в соответствии с необходимыми правилами воздушного движения и национальными процедурами для военных полетов, связанных с операциями по борьбе с терроризмом;
 • для предоставления доступа Соединенным Штатам и другим союзникам к портам и аэродромам на территории стран-членов НАТО для операций против терроризма, в том числе для дозаправки, в соответствии с национальными процедурами;
 • о том, что Североатлантический союз готов развернуть элементы своих постоянных военно-морских сил в Восточном Средиземноморье, чтобы обеспечить присутствие НАТО и продемонстрировать решимость;
 • , что Североатлантический союз также готов развернуть элементы своих Воздушно-десантных сил раннего предупреждения НАТО для поддержки операций по борьбе с терроризмом.

 

По представлению Лутковской Валерии Конституционный Суд Украины рассмотрит вопрос о конституционности нормы закона, которая в абсолютной форме ограничивает доступ к информации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в Конституционную Суд Украины относительно конституционности части девятой статьи 46 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

В представлении Омбудсмена говорится, в частности, что согласно части девятой статьи 46 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» стенограмма заседания Кабинета Министров Украины является внутренним рабочим документом Кабинета Министров Украины, носит конфиденциальный характер и используется для составления протокола.Стенограмма заседания Кабинета Министров Украины представляется в Верховную Раду Украины, Президенту Украины, членам Кабинета Министров Украины по их требованию.

Согласно частям второй и третьей статьи 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом – по своему выбору.

Часть третья статьи 34 Конституции Украины устанавливает исчерпывающий перечень оснований, при которых возможно ограничение доступа к информации.Так, данная норма предусматривает перечень различных интересов, при которых возможно ограничение права. Соответственно, и законом должна быть предусмотрена возможность ограничения информации только в этих интересах. В случае отсутствия достаточных и соответствующих аргументов относительно необходимости защиты указанных интересов путем ограничения доступа к информации, информация является открытой для общества и предоставляется по запросу в установленном порядке. Однако обжалуемая норма устанавливает безусловное ограничение права независимо от того, чего требуют охраняемые интересы, исключает возможность обеспечения баланса интересов в каждом конкретном случае с учетом личности запрашивающего, характера сведений, содержащихся в соответствующей стенограмме, роли таких сведений. в публичном обсуждении значимых для общества вопросов.

Право на информацию и допустимость его ограничения также предусмотрены международными правовыми актами.

«Определить, что стенограмма заседания Кабинета Министров Украины является внутренним рабочим документом Кабинета Министров Украины, который носит конфиденциальный характер, часть девятая статьи 46 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины». «Устанавливает абсолютное ограничение права человека на доступ к соответствующей информации», — говорится в представлении Уполномоченного по правам человека.

При этом стенограмма заседания Кабинета Министров Украины отражает порядок рассмотрения вопросов, имеющих значение для всего общества, позицию членов Кабинета Министров Украины по этим вопросам, содержит информацию о обсуждениях, которые перед принятием решения проводились доводы различных должностных лиц в пользу и против принятия того или иного решения. Соответственно информация, содержащаяся в стенограмме заседания Кабинета Министров Украины, является общественно необходимой, за исключением случаев, когда установлено, что ее обнародование действительно нанесет ущерб интересам, предусмотренным частью третьей статьи 34 Конституции Украины.

Учитывая изложенное, Уполномоченный обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о признании не соответствующими положениям части первой статьи 8, части второй, взятой вместе с частью третьей статьи 34 Конституции Украины, положения части девятой статья 46 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Постановлением коллегии судей КСУ по представлению Омбудсмана возбуждено конституционное производство, а также осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании.

Сенат штата Висконсин одобряет созыв конституционного собрания

МЭДИСОН, Висконсин (AP). Во вторник Висконсин стал 16-м штатом, созвавшим собрание штатов для рассмотрения вопроса о внесении различных изменений в Конституцию США. оппозиции в Сенате штата, но недостаточно, чтобы заблокировать его одобрение.

Резолюция была принята в 15 штатах, в основном на юге, прежде чем Висконсин стал первым после Миссисипи в 2019 году, принявшим ее. Конгресс должен получить запросы от 34 штатов о созыве съезда штатов.

Это позволяет съезду рассмотреть три вещи: наложение фискальных ограничений на федеральное правительство; ограничение полномочий и юрисдикции федерального правительства; и введение ограничений на срок полномочий членов Конгресса и других федеральных чиновников.

Оппоненты утверждают, что созыв конституционного собрания может выйти из-под контроля, что приведет к масштабным изменениям, которые могут коренным образом изменить учредительный документ страны.

«Мы запускаем процесс, который не можем контролировать и не знаем конца», — заявил сенатор-республиканец.Роджер Рот из Эпплтона, единственный депутат, выступивший во вторник. «Использование этого средства для решения этих проблем приводит в действие возможность разгадать и уничтожить Конституцию в том виде, в каком мы ее знаем».

Законодательное собрание штата Висконсин в полном составе в 2017 году приняло резолюцию, которая позволила созвать собрание для рассмотрения поправки к сбалансированному бюджету. Последнее предложение, принятое во вторник, которое Ассамблея приняла в прошлом году, является более широким.

Поскольку это резолюция, ее нужно было принять Сенатом только во вторник после того, как она ранее была принята Ассамблеей, чтобы служить заявкой Висконсина в Конгресс на съезд штатов.

Конгресс также может передать поправки штатам двумя третями голосов каждой палаты. Оба метода требуют, чтобы не менее 38 штатов ратифицировали поправку, прежде чем она вступит в силу.

Сенат штата Висконсин одобрил его 17 голосами против 15, против выступили все демократы и сенаторы-республиканцы Рот, Дэн Фейен, Джерри Петровски и Роберт Коулз.

Сенат также принял еще одну резолюцию, призывающую к созыву конституционного собрания, чтобы сохранить членство в Верховном суде США за девятью судьями.Это предложение еще не рассматривалось Ассамблеей.

Сенат принял его 18 голосами против 14, при этом все демократы, а также Рот, Петровски и Коулз проголосовали против.

Комментариев нет

Добавить комментарий